Veel zorgverzekeraars betalen mee…

Honoraria en vergoedingen 2023

 

Onze praktijk bestaat sinds 2002 en is aangesloten bij beroepsvereniging LVPW en koepelorganisatie RBCZ.

 

Koepelorganisatie RBCZ:

 

 

LVPW en RBCZ stellen hoge eisen aan en controleren de kwaliteit van onze faciliteiten en dienstverlening.

 

Vanwege onze verregaande specialisatie, het hoge serviceniveau en de kwaliteit van onze faciliteiten, laat ons honorarium zich eerder vergelijken met dat van een medisch specialist of een advocaat, dan met het tarief van een reguliere GGZ-psycholoog of een coach.

Zakelijk
Veel van onze cliënten hebben een eigen onderneming. Om belastingtechnische redenen kan het voordelig zijn om een training-/coachingstraject aan te gaan. We maken dan een offerte voor je en we factureren steeds 12 sessies vooraf. Als je doel bereikt is voordat de consulten ‘op’ zijn, krijg je uiteraard het teveel betaalde honorarium retour.

Kleinbedrijf of zelfstandig zonder personeel?
Je kunt onze begeleiding ook laten factureren als coaching, waardoor de kosten in minderen worden gebracht op je omzet. Daarmee verlaag je de kosten met 37% (of als je belasting moet betalen over meer dan €69.000,- netto winst: 49%). Je ontvangt een offerte en een factuur vooraf.

In dienst van een werkgever?
Ondernemers en bedrijven kunnen therapie/coaching vaak onderdeel maken van hun POP-traject (persoonlijk ontwikkeling plan), waarbij de werkgever de factuur in zijn geheel 0f gedeeltelijk betaalt.Ook bij burn out is de werkgever meestal maat al te graag bereid (mee) te betalen voor een spoedige terugkeer. Je werkgever ontvangt onze offerte en een factuur vooraf. 

Particulieren
Veel verzekeraars vergoeden een deel van onze psychotherapeutische behandeling, meestal uit de aanvullende verzekering (dus niet uit de basisverzekering). Ze keren je dan 40-60 euro uit per consult, maar de hoogte van je vergoeding  hangt natuurlijk af van de maatschappij die je hebt gekozen en de polis die je daar hebt afgesloten.

klik hier voor de lijst van zorgverzekeraars

Meestal 10 tot 15 consultaties
Het aantal sessies dat nodig is om weer verder te kunnen van veel factoren af. Als we het gemiddelde berekenen van het afgelopen jaar, blijkt dat de meeste mensen tussen 10 en 15 consulten nodig hebben, meestal verdeeld over een periode van 4 tot 6 maanden.

Met onderstaande gegevens kun je bij je verzekeraar nagaan óf en hoeveel jouw polis meebetaalt.
Je kunt daarbij zoeken op zowel de bedrijfsnaam als de praktijknaam/vestiging

bedrijfsnaam: Koinos Therapeia V.O.F.
vestigingsnaam: Psychologenpraktijk ‘Het Vierde Pad’

agb-code Jelmer van Nimwegen:    90.100713
agb-code Marieke van Bakel:   90.111392
praktijkcode:    90.070261
aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ, registratienr. 105020R
aangesloten bij beroepsvereniging LVPW 

 

 

  • Als Registertherapeuten van LVPW vallen wij onder het tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ). 

 

 

 

  • Als Registertherapeuten van LVPW zijn we aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

 

 


 

Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om op een goede en respectvolle manier met je te werken. Natuurlijk is het desondanks theoretisch mogelijk dat je ergens niet helemaal tevreden over bent. We nodigen je uit om dat aan ons te melden, om in verstandig overleg een passend vervolg te vinden.

Wil of kun je de klacht niet met ons persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kun je kosteloos contact opnemen met de klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging LVPW. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en dus op geen enkele manier verbonden aan LVPW en al helemaal niet aan ons. De klachtenfunctionaris begint altijd met een bemiddelingsgesprek tussen jou en ons, om samen tot een wederzijds bevredigende oplossing te komen.

Mocht deze bemiddeling ook niet lukken, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) of bij het Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ).