Ademwerk doorbreekt blokkades en maakt je vrij!

Je lichaam reageert op intensieve stress met verschillende afweermethodes, waaronder de zogenaamde fysieke blokkades of spierpantsers. In plotselinge angst zet je je adem vast, om de verbinding met je gevoel (angst/woede/pijn) te verbreken. Dat is in dat moment een hele goede oplossing, maar als je gevoel later niet meer in beweging wordt gebracht, als het niet tot expressie komt, blijft het als ‘oude pijn’ in een deel van je natuurlijke Wezen vastzitten. Door een aangehouden, diepe en verbonden ademhaling herstel je de verbinding met je gevoel, komt de emotie tot expressie en kan je levensenergie weer vrijer gaan stromen.

Oude pijn verzachten zonder praten!
Angst, verdriet en opgekropte frustraties vinden een heilzaam kanaal naar buiten. We werken in onze praktijk met het lichaam, met de ziel en met de geest, met hoofd, hart en handen, met Waarheid, Liefde en Kracht. In lichaamswerk vind je onderdrukte delen van jezelf terug zonder praten. Je werkt zo aan herstel van een verloren eenheid, door bewust ademen.

Al 100 jaar toegepast
Helende ademhaling wordt al meer dan 100 jaar toegepast. Een van de vele studenten van Sigmund Freud ontdekte zeventig jaar geleden dat niet alleen het verstand, de cognitie, maar ook het lichaam een geweldige informatiebron en ingang kan zijn voor herstel van de psychische balans. Freud ging er van uit dat je met ‘alleen maar’ praten en denken over je problemen heen kunt komen. Reich zag dat je jarenlang kunt blijven praten en daarmee toch niet álles oplost. Daarom ging hij zich meer richten op de verdringing van emoties en gevoelens en de stoornissen die hierdoor ontstaan. Daarbij ontdekte hij dat verdrongen emotionele gebeurtenissen in het lichaam vastgezet kunnen zijn.

Er werd samenhang ontdekt tussen bepaalde chronisch gespannen spiergroepen en bepaalde onderdrukte gevoelens, het lichamelijk resultaat van deze verdringing werd ‘spierpantsers’ genoemd. De chronische spierspanningen in het lichaam proberen ons als het ware met een pantser te beschermen tegen emoties als angst, pijn, woede, eenzaamheid, somberheid, verdriet etc.

Die chronische spierspanningen verstoren de natuurlijk stroming van onze levensenergie. De vrije en natuurlijke adembeweging wordt deels geblokkeerd. Zo ontstaat een adempatroon alsof er constant stress is. Door bewust dóór de weerstand heen te ademen, komen de verdrongen emoties gemakkelijker tot expressie