Jelmer van Nimwegen, psycholoog

Jelmer van Nimwegen, psycholoog

Jelmer van Nimwegen

Voor mij is de psyche (vroeger zeiden we ‘ziel’) een innerlijk belevingsgebied zonder grenzen, waar een mens een heel leven lang een avontuurlijke ontdekkingsreiziger zijn kan. In mijn ervaring is er niets spannender, zinvoller en dieper dan het exploreren van mijn ziel en geest.

Bewustwording is de rode draad van mijn leven, ‘ken u zelve’ luidt de Oud-Griekse aansporing boven de poort van de Apollo-tempel bij Athene. Ik ben er diep van overtuigd  dat de mensheid er in veel opzichten aanmerkelijk beter aan toe zou zijn, als meer mensen toegang zouden hebben tot hogere bewustzijnsstaten. Inzicht in ‘jouw waarheid’) is daarin de eerste stap op weg naar inzicht in De Waarheid. Als Waarheid liefdevol wordt onderzocht en met compassie aan het licht komt, ontstaat Wijsheid. Dat is mijn persoonlijke hoogste streven, dat zoek ik in elk gesprek in onze praktijk. Dat maakt dieptepsycholoog zijn zo enorm vervullend. 

Authentiek en autonoom zijn
Klassiek-dieptepsychologische analyse is een grondige  en al meer dan 100 jaar toegepaste manier om je authenticiteit te vinden en tot expressie te brengen. Dat is de betekenis van ‘worden die je bent’. Het brengt een blijvende verandering – ten goede. Samen met jou richt ik me op de diepere oorzaken van je emotionele en mentale onbalans, die ook je lichamelijke welbevinden kan verstoren. We gaan samen graven naar de wortels van je probleem. Daar houd ik van. Met ‘Het Vierde Pad’ kies je voor ‘diep en grondig’! 

Heldere analyse en doeltreffende strategie
Ik help je graag met het analytische aspect van therapie / persoonlijke ontwikkeling. In de evaluaties blijkt dat ik snel tot de kern van het probleem kom. To te point dus. En door eigen ervaring – en heel, heel veel gesprekken – ken ik effectieve methoden om de emotioneel/mentale knoop te ontwarren. Of door te hakken – da’s soms wel zo handig en veel sneller. Waar Marieke zich richt op de Ziel, op het gevoel, de emoties, het oud-zeer en op de innerlijke beelden, ligt het brandpunt van mijn aandacht vooral op de Geest: het inzicht, het mentale, het filosofische en het zingevende – het (niet-zweverige!) spirituele zo je wilt. Waar oud zeer en verdrongen emoties de voortgang van je levensreis kunnen afremmen of zelfs blokkeren, laat het ontbreken van een inspirerende visie voor een zinvol leven zich vergelijken met een reis zonder bestemming. Het resultaat is overigens gelijk: de beweging valt stil, je leven gaat ‘on hold’ en gaat nergens meer heen. Ik vind het altijd weer een voorrecht om er getuige van te zijn hoe onze therapievorm helpt om je ballast los te laten, je kracht te hervinden, je doelen in beeld te krijgen en je weer helemaal tot leven te zien komen! 

Verkort curriculum vitae
Oprichter van ‘Het Vierde Pad’, praktijk voor dieptepsychologisch natuurlijk psychisch herstel.
Docent ‘dieptepsychologische interventies’ op het Jungiaans Instituut Nijmegen, de postacademische HBO-deeltijdopleiding voor jungiaans analytische dieptepsychologen in Nederland. (na het overlijden van de oprichter (2021) is de opleiding flink ingekort en niet meer de intensieve opleiding die wij hebben doorlopen).
Docent dieptepsychologie ‘Individuatie en Persoonlijkheid’ aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht.