Praktijk voor klassiek-jungiaanse analyse, dieptepsychologische relatietherapie en natuurlijk psychisch herstel bij:

 • (acute) relatiecrisis
 • geen crisis, wel problemen in de relatie
 • ‘oud zeer’ / psychotrauma
 • aanhoudende somberheid 
 • burnout 
 • angst en slapeloosheid
 • het gevoel ‘vast te lopen’
 • gebrek aan levenslust
 • een gevoel van doelloos en zinloos zijn

Wij zijn onafhankelijke, vrijgevestigde, ‘off the grid’, contract-vrije, complementaire dieptepsychologen, met een 5-jarige HBO-deeltijdopleiding in de jungiaans-analytische therapie.  Wij zijn geen BIG-geregistreerde GGZ-psychotherapeuten. De praktijk is aangesloten bij twee beroepsorganisaties: LVPW (Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, het kwaliteitsregister in Nederland waar uitsluitend HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren), zij houden toezicht op het opleidings- en kwaliteitsniveau van onze praktijk.

Voor wie een DSM-diagnose met de daarbij geadviseerde medicatie én evidence based psychotherapie wil, is de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de aangewezen weg: de BIG-geregistreerde GGZ-psycholoog, psychotherapeut of psychiater weet daar alles van.

Voor mensen die niet psychiatrische ziek zijn, maar wel vinden dat ze door een lastige fase van hun persoonlijke ontwikkeling gaan en hulp willen om hun klachten te verminderen, bieden wij onze kennis en ervaring aan en een psychologische methodiek die al meer dan 100 jaar tot tevredenheid van cliënten wordt toegepast.

Wij denken dat er niet één universeel, gestandaardiseerd en evidence based psychologisch protocol bestaat dat voor letterlijk álle mensen met een psychisch probleem de enige of de beste oplossing is, omdat in onze visie en ervaring ieder mens in essentie een uniek wezen is. Jij bent anders dan alle andere mensen op de wereld. 

De analytische therapie biedt een alternatief voor mensen die met reguliere of andere complementaire methoden niet de resultaten vonden waar zij op hoopten. Niet omdat andere methoden niet goed zouden zijn, maar omdat ze op dat moment niet pasten bij hun unieke situatie en hun unieke karakter. In de psychologie bestaat nu eenmaal geen panacee (één medicijn of protocol dat álle mensen van alle ziekten geneest) – anders zouden er niet zoveel verschillende therapievormen zijn…

Wij zien vanzelfsprekend dat in een ernstige crisissituatie de interventie met psycho-actieve medicatie een levensreddende noodzaak kan zijn – net zoals een hartoperatie,  chemotherapie of een ingreep van de kaakchirurg dwingend nodig kunnen zijn – maar niemand wil dat. Daarom opteren wij – waar mogelijk – voor preventie en natuurlijk psychisch herstel zonder chemisch-farmaceutische medicijnen. Als het echter niet anders kan, dan móet het en dan zijn we blij dat die medicatie er is.

Wat wij doen
Wij bieden je klassiek-dieptepsychologische, openleggende (analytische) therapie, waarbij we samen met jou werken aan de dieper gelegen oorzaken van burn-out, aanhoudende somberheid, slapeloosheid, angst of  PTSS. Onze benadering biedt vaak verlichting door klassieke jungiaanse psychoanalyse, actieve imaginatie, droomonderzoek, reichiaanse ademtherapie, schaduwwerk, zelfobservatie en meer.

We richten ons op het hervinden, herwaarderen en herstellen van je emotionele evenwicht, de helderheid van je verstand, je innerlijke kracht en zelfvertrouwen, je vrijheid en je authenticiteit. Dat heelwordingsproces noemde Carl Gustav Jung ‘individuatie’ en zijn psychologie versnelt het natuurlijke verloop er van.

Wij streven er naar om onze locatie, onze werkruimten en onze competenties op een zo hoog mogelijk niveau aan te bieden.
Door de vrije en beschutte ligging van onze praktijk kunnen wij discretie en anonimiteit faciliteren. 

Onze praktijk op landgoed ‘De Ossenbroek’, natuur- en stiltegebied in het buitengebied van Beers, onder  Nijmegen. 

We bieden hulp bij…
– acute of chronische relatieproblemen
– vastgelopen persoonlijke ontwikkeling
– vastgelopen relatie
– burn-out / werkgerelateerde problemen
– aanhoudende somberheid / zwaarmoedigheid / suïcidale gedachten / gevoel van leegte en zinloosheid
– angst / paniek / hyperventilatie
– slapeloosheid

Samen met jou werken we aan het hervinden van je fysieke, mentale en emotionele balans. Wij zien je niet als ‘ziek’ en we behandelen geen psychiatrisch gediagnostiseerde persoonlijkheidsstoornissen zoals psychose, autisme, schizofrenie etc. In onze praktijk helpen we vooral mensen die een lastig deel van hun levenspad lopen. Wij beschouwen een  niet-psychiatrische crisisperiode als een kansrijke fase in je persoonlijke ontwikkeling. 

Wij bieden in die omstandigheden het individuele ontwikkelingspad dat jou in jouw specifieke situatie verder helpt. We doen ons uiterste best om helder te zien wie je in essentie bent en wat je deze fase van je persoonlijke levenspad nodig hebt. Psychisch herstel via dieptepsychologie is een uiterst individueel proces en daar hoort  wat ons betreft dan ook individuele aandacht, tijd en zorg bij. 

Specialisatie 1: RELATIE-INTENSIVES
In een relatiecrisis kun je er bijna per definitie niet meer samen uit komen, omdat ieder in een eigen trauma, complex of oud zeer terecht komt. Emoties nemen het roer over en dan is de kans dat je relatie op de klippen loopt niet denkbeeldig. Een derde partij kan schipbreuk voorkomen. Wij hebben geen vooringenomen standpunt over het doel van de begeleiding: bij elkaar blijven, een andere relatievorm vinden of zo harmonieus mogelijk de relatie afsluiten en ieder een eigen weg gaan. Voor stellen die een ‘vliegende start’ willen maken bieden we een traject met een of twee intensieve dagen op ons terrein. We werken nooit in groepen, omdat we geloven in gefocuste individuele aandacht.

Specialisatie 2: OUD-ZEER THERAPIE
We helpen je bij herstel van je psychische evenwichten en/of beter omgaan met de zielenpijn ofwel ‘oud zeer’ dat werd veroorzaakt door ziel-beschadigende gebeurtenissen in het verleden. Dat kan recent en eenmalig zijn, of in de jeugd en regelmatig terugkerend. Psychotrauma kan de onderliggende oorzaak zijn voor zowel fysieke als emotionele als cognitieve klachten.

Je krijgt niet één, maar twéé dieptepsychologen!Je krijgt in onze praktijk begeleiding van ons beiden. Je krijgt dus therapeutische steun en inspiratie van twee ervaren therapeuten. Wij plannen én evalueren letterlijk iedere sessie met elkaar. We hebben dezelfde 5-jarige HBO-deeltijdopleiding in de klassieke dieptepsychologie van Carl Gustav Jung, maar onze karakters en vaardigheden verschillen zo, dat we elkaar perfect aanvullen. Jelmer is als alerte analyticus en filosoof vooral gericht op het hervinden van je mentale en spirituele evenwicht en werkt met aan inzicht en zingeving. Schaduwwerk, filosofie, droomverklaring, religie, (niet-zweverige) spiritualiteit en existentiële psychologie horen tot zijn aandachtsgebied. Marieke is van nature een geduldige healer van de gewonde ziel, ze werkt met je aan je emotionele balans. Ze verzacht je oude pijn en helpt je daarvan zoveel mogelijk te herstellen. Ze werkt onder meer met actieve imaginatie, dromen, EMDR en reichiaans ademwerk. Veruit de meeste mensen ervaren de hulp van twee elkaar naadloos aanvullende dieptepsychologen als een groot voordeel en een welkome luxe.

Natuurlijk wíl je helemaal niet in therapie…
Je wilt ook niet naar de kaakchirurg. En je wilt geen hartoperatie. Maar soms heb je geen keus. Dan móet het – of in elk geval: er moet íets… Als het dan tóch moet, dan zoekt iedereen de best passende hulp. Ook als je er een flink stuk voor moet rijden. En als je dan toch gekozen hebt om hulp te zoeken, dan wil je ergens zijn waar het mooi is en fijn, waar je je welkom, veilig en geborgen voelt. Dan wil je toch het liefste daar zijn waar ruim de tijd voor je wordt genomen, waar het gaat om grondig zoeken naar oorzaken en oplossingen en streven naar innerlijke rust, emotionele balans, helder inzicht, authenticiteit, vrijheid, wilskracht en een sterk besef van zelfvertrouwen en zelfbeschikking. 

Hulp
Onze hulp biedt naast jungiaans-analytische gesprekken en ‘oud-zeer’-therapie, ook actieve imaginatie, reichiaans ademwerk, Schaduw- en droomwerk. Je krijgt informatie over wat er in onze visie met je aan de hand is en wat je daar zelf aan zou kunnen doen: psycho-educatie, aangevuld met praktische handvatten. Je leert de methodiek van ‘zelfobservatie’: systematisch onderzoeken wat je denkt en wat je voelt, wat je wilt en wat je doet. Als je gestresst bent, leren we je  ontspanningsoefeningen die je kunt toepassen en je krijgt methoden en suggesties voor oefeningen waarmee je zelf, ook buiten de consulten om, aan je herstel en je ontwikkeling kunt werken. 

Natuurlijk psychisch herstel
Als je beroep doet op onze begeleiding in je herstelproces, kies je daarmee bewust voor een natuurlijke oplossingsweg, dat wil zeggen: zonder kalmerende middelen, antidepressiva of antipsychotica van de apotheker. Dat zijn nuttige medicijnen die soms keihard nodig zijn om de symptomen tijdens een crisis te verminderen, zodat je stress en angsten minder voelt en die je malende gedachten weer tot rust brengen. Als je ons om hulp vraagt, wil je echter werken aan de dieper gelegen oorzaken van je klachten. Je kiest dan voor ‘openleggende therapie’, waarbij je wordt teruggebracht naar de natuurlijke staat van ‘juist wél voelen’.  Omdat psycho-actieve medicatie vooral een afsluitende therapievorm is, kan dieptepsychologie je het best helpen als je tenminste 3 maanden helemaal vrij bent van je antidepressivum, slaap- of kalmeringsmiddel of je antipsychoticum. Als je medicatie nu echt even nodig hebt en je wilt toch het combineren met psychotherapie, ben je het beste af met de hulp van een reguliere psychiater of een psychotherapeut. 

‘De hele mens’
Wij zien de mens als een verbazingwekkend complex, uiterst gevoelig en met elkaar samenhangend en samenwerkend systeem. Om die reden streven we er naar om zoveel mogelijk facetten van dat geheel te betrekken bij je herstel. Hierin geven we aandacht aan:

 • Fysiek (voeding, beweging, ontspanning)
 • Emotioneel (uiten, verwerken, integreren)
 • Mentaal (inzicht, cognitie en controle)
 • Sociaal (communicatie, empathie en compassie)
 • Levensovertuiging (filosofie, mindfullness, zingeving, religie)