Psychologenpraktijk voor natuurlijk psychisch herstel bij:

  • (acute) relatiecrisis,
  • depressie, 
  • burnout, 
  • angst
  • (complex) psychotrauma (PTSS) veroorzaakt door een ’toxische*’ vader/moeder, broer/zus of levenspartner* ’toxisch’ is een containerbegrip waarin allerhande beschadigend gedrag in één woord wordt samengevat: dominantie, manipulatie, medogenloosheid, fysieke, emotionele en mentale mishandeling, seksueel misbruik, egoïsme, vernedering, verraad, afwijzing, arrogantie, afgunst, enzovoort.

Wij bieden je klassiek-dieptepsychologische, openleggende psychotrauma-therapie, door samen met jou te werken aan de diepste oorzaken van je depressie, angst of  PTSS. Wij verschillen fundamenteel van de ggz-psychologie, die vooral de afdekkende en symptoombestrijdende strategieën toepast, met pillen en cognitieve gedragstherapie. Dat blijkt effectief voor ongeveer de helft van de mensen.

Voor wie de algemene aanpak geen of te weinig verbetering biedt, geeft onze benadering vaak wél verlichting, dankzij 21 jaar ervaring in klassieke psychoanalyse, actieve imaginatie, droomonderzoek, reichiaanse ademtherapie, schaduwwerk, zelfobservatie en (veel) meer.

We richten ons op het hervinden, herwaarderen en blijvend herstellen van je emotionele evenwicht, je innerlijke kracht en zelfvertrouwen, je vrijheid en je authenticiteit. 

Onze locatie, onze werkruimten en onze competenties bevinden zich in het hoogste kwaliteitssegment.
Door de vrije en beschutte ligging van onze praktijk kunnen wij discretie en anonimiteit te allen tijde faciliteren.

Onze praktijk op Landgoed ‘De Ossenbroek’, natuur- en stiltegebied in het buitengebied van Beers, onder  Nijmegen. Onze locatie, onze werkruimten en onze competenties bevinden zich in het hoogste kwaliteitssegment. Door de vrije en beschutte ligging van onze praktijk kunnen wij discretie en anonimiteit te allen tijde faciliteren.

We bieden je hulp bij…
– PTSS: post traumatische stress-stoornis (algemeen)
– PTSS veroorzaakt door toxische (‘narcistische’) ouder, broer/zus of (ex-) partner

– KOPP- problematiek (Kind van een Ouder met Psychische Problemen)
– acute of chronische relatiecrisis

– burn-out / werkgerelateerde problemen
– depressie / somberheid / zwaarmoedigheid / suïcidale gedachten

– angst / paniek / hyperventilatie
– misofonie

Samen met jou werken we aan herstel van je fysieke, mentale en emotionele balans. Wij zien je niet als ‘ziek’ en wij proppen je niet in een DSM-diagnose-hokje. In onze visie loop je op een lastig deel van je levenspad. Wij beschouwen iedere crisisperiode als een kansrijke fase in je persoonlijke ontwikkeling. We helpen je om beter te worden: niet slechts ‘weer de oude’, maar ‘beter dan ooit tevoren’!

Wij bieden geen ‘one size fits all’-therapie, waarin iedereen hetzelfde, door de verzekeraars gedicteerde, “evidence based” standaardprogramma doorloopt, maar we kiezen steeds het individuele pad dat jou in je specifieke situatie verder helpt. We doen ons uiterste best om helder te zien wie je in essentie bent en wat je deze fase van je persoonlijke ontwikkeling nodig hebt. Psychisch herstel is het ultieme individuele proces, waar – in onze  optiek – een universele en strak geprotocolleerde behandeling per definitie niet het individueel-optimale resultaat kán opleveren.

Spcialisatie 1: TRAUMA-THERAPIE
We helpen je herstellen van trauma dat werd veroorzaakt door een toxische (‘narcistische’) ouder, broer/zus of (ex)partner. Het beschadigende gedrag – dominantie, manipulatie, egoïsme, liegen, vreemdgaan, narcisme, controle, agressie etc. – varieert van chronisch hoge psychische druk uitoefenen, tot incidentele of structurele fysieke mishandeling.

Narcisme
We zijn aangesloten bij het hoog-gespecialiseerde netwerk van therapeuten, bijeengebracht door de  Stichting Het Verdwenen Zelf, een organisatie die zich al bijna 10 jaar inzet voor mensen psychisch zijn getraumatiseerd door een fysiek en/of psychisch dwingende ‘narcistische’ ouder of (ex)partner. We werken samen met jou systematisch aan herstel van de psychische wonden die je opliep door een ‘narcistische’ ouder, broer, zus of (ex)partner met sterk egoïstische en dominante trekken: aan je onzekerheid, stress, angst, afhankelijkheid, depressie, overmatig pleasen, schuld en schaamte. We hebben inmiddels zo veel mensen van hun problemen af geholpen, dat we ons met een gerust hart experts op dit gebied durven noemen. We hebben door de jaren heen een heel eigen, veel mildere en effectiever manier gevonden om naar narcisme te kijken. Met compassie afstand nemen, vanuit zelfwaarde grenzen geven en bewaken.

Specialisatie 2: RELATIE-THERAPIE
In een relatiecrisis kun je er bijna per definitie niet meer samen uit komen, omdat ieder in een eigen trauma, complex of oud zeer terecht komt. Emoties nemen het roer over en dan is de kans dat je relatie op de klippen loopt niet denkbeeldig. Een derde partij kan schipbreuk voorkomen. Wij hebben geen vooringenomen standpunt over het doel van de therapie: bij elkaar blijven, een andere relatievorm vinden of zo harmonieus mogelijk de relatie afsluiten en ieder een eigen weg gaan.

Je krijgt niet één, maar twéé psychologen!


Je krijgt in onze praktijk begeleiding van ons beiden. Je krijgt dus therapeutische steun, heling en inspiratie van twee ervaren psychologen. Wij wonen samen in het rijksmonumentale huis op het landgoed; wij plannen én evalueren letterlijk iedere sessie met elkaar. We hebben dezelfde 6-jarige master-opleiding in de klassieke dieptepsychologie, maar onze karakters en vaardigheden verschillen zo, dat ze elkaar perfect aanvullen. Jelmer is als alerte en scherpzinnige psychoanalyticus en filosoof vooral gericht op herstel van je mentale en spirituele evenwicht, op inzicht en zingeving. Mindfulness, schaduwwerk, cognitieve therapie, filosofie, droomverklaring, religie, (niet-zweverige) spiritualiteit en existentiële psychotherapie horen tot mijn aandachtsgebied. Marieke is van nature een geduldige healer van de gewonde ziel, ze werkt met je aan je emotionele evenwicht. Ze verzacht en heelt je oude pijn. Ze werkt onder meer met actieve imaginatie, dromen, EMDR en Reichiaans ademwerk. Veruit de meeste mensen ervaren de hulp van twee elkaar naadloos aanvullende psychologen als een groot voordeel en een welkome luxe. 

Natuurlijk wíl je helemaal niet in therapie…
Je wilt ook niet naar de kaakchirurg. En je wilt geen hartoperatie. Maar soms heb je geen keus. Dan móet het – of in elk geval: er moet íets… Als het dan tóch moet, dan zoekt iedereen de hoogste beschikbare kwaliteit: die van de specialist. Dan wil je een psycholoog waar coaches, huisartsen en psychologen zélf naar toe gaan voor therapie. Ook als je er een flink stuk voor moet rijden. En als je dan toch gekozen hebt om hulp te zoeken, dan wil je ergens zijn waar het mooi is en fijn, waar je je welkom, veilig en geborgen voelt. Op een mooie plek, in de stilte van de natuur, ver weg van  de waan van de dag en het lawaai van de wereld. Waar je geen anoniem nummer op een maandenlange wachtlijst bent of een wandelende diagnose die in 8 sessies van 45 minuten onder een systeemplafonnetje met TL-buizen door een standaard behandelprotocol wordt geperst – liefst nog met een verplicht antidepressivum en/of kalmerende pilletjes. Dan wil je zijn waar ruim de tijd voor je wordt genomen, waar het niet alleen gaat om verlichting van symptomen en hup weer aan het werk, maar om grondig zoeken naar oorzaken en oplossingen in de diepte van je ziel en daarmee een blijvend resultaat bereiken: innerlijke rust, emotionele balans, authenticiteit, vrijheid, wilskracht en een sterk besef van zelfvertrouwen en zelfbeschikking. 

Behandeling
Je behandeling bestaat naast analytische, psychotherapeutische gesprekken en psychotraumatherapie, ook uit actieve imaginatie, reichiaans ademwerk, bio-energetische oefeningen en Schaduw- en droomwerk. Je krijgt informatie over wat er met je aan de hand is: psycho-educatie, aangevuld met praktische handvatten. Je leert de methodiek van ‘zelfobservatie‘: systematisch onderzoeken wat je denkt en wat je voelt en wat je doet. Als je gestresst bent, leren we je  ontspanningsoefeningen die je overal kunt toepassen en je krijgt methoden en suggesties voor oefeningen waarmee je zelf, ook buiten de consulten om, aan je herstel en je ontwikkeling kunt werken. Maar dat móet niet, het is geen huiswerk en wij zijn geen strenge leraren…

Natuurlijk, dus medicijnvrij psychisch herstel
Als je beroep doet op onze begeleiding in je herstelproces, kies je daarmee bewust voor een oplossing zonder allopathische kalmerende middelen, antidepressiva of antipsychotica. Dat zijn medicijnen die de symptomen afdekken, zodat je ze niet meer voelt. Als je ons om hulp vraagt, wil je samen met ons – maar expliciet zónder pillen! – werken aan de diepere oorzaken van je klachten. Je kiest dan voor natuurlijke middelen en beproefde psychotherapeutische methoden. Omdat onze methode hoort tot de ‘openleggende therapie’, waarbij je juist wordt teruggebracht naar de natuurlijke staat van ‘wél voelen’.  Wij kunnen je daarom pas helpen als je tenminste 6 maanden vrij bent van antidepressiva, benzodiazepines of andere psycho-actieve medicatie (of in het algemeen: ‘mind-altering medication’ dat de symptomen juist afdekt). 

Integrale, ofwel holistische methode
Wij bieden een complete behandeling, integraal/holistsich, wat wil zeggen dat we gelijktijdig werken aan ‘de hele mens’. Hierin spelen mee:

  • Fysiek (voeding, beweging, ontspanning)
  • Emotioneel (uiten, verwerken, integreren)
  • Mentaal (inzicht, cognitie en controle)
  • Sociaal (communicatie, empathie en compassie)
  • Levensovertuiging (filosofie, mindfullness, zingeving, religie)