fbpx

Psychologenpraktijk
‘Het Vierde Pad’ 


Centrum voor klassieke psychotherapie

Wij bieden klassieke, openleggende psychoanalytische therapie, gericht op de diepteoorzaak van uw klachten. 

Onze integrale, holistische methode biedt verlichting waar moderne cognitieve en gedragsmatige therapie voor u niet voldoende effectief is gebleken.

Onze locatie, onze faciliteiten en onze dienstverlening liggen in het hoogste kwaliteitssegment.

Door de vrije ligging van onze praktijk kunnen wij uw anonimiteit te allen tijde faciliteren.

Onze specialisatie is traumatherapie bij angst, depressie en burn-out.

 

Onze praktijk op Landgoed ‘De Ossenbroek’, een natuur- en stiltegebied in het buitengebied van Beers (bij Nijmegen)

We bieden hulp bij:

– depressie / somberheid
– angst / paniek / hyperventilatie
– PTSS / psychotrauma door een dwingende ouder of (ex-)partner
– chronische stress
– burn-out / werkgerelateerde problemen

– slapeloosheid
– rouw
– depersonalisatie
– randpsychose
– relatieproblemen
– suïcidale gedachten
– zingevingsvragen / kerk- en sekteverlating


Samen met u werken we aan herstel van uw fysieke, mentale en emotionele balans. Wij zien u niet als ‘ziek’ en u krijgt van ons geen DSM-diagnose. In onze visie loopt u op een lastig traject van uw levenspad. Wij beschouwen die crisisperiode – ook vanuit onze persoonlijke ervaring – als een kansrijke periode in uw persoonlijke ontwikkeling. We helpen u graag om beter te worden: niet alleen maar ‘weer de oude’, maar ‘beter dan ooit’!

Onze specialisatie is traumatherapie.

Wij bieden geen ‘one size fits all’-protocol, waarin iedereen hetzelfde, door de verzekeraars gedicteerde, “evidence based” programma voor de massamens doorloopt, maar we kiezen steeds het individuele pad dat u in deze specifieke fase van uw leven verder helpt. We doen ons uiterste best om helder te zien wie u in wezen bent en wat u op dit moment van uw ontwikkeling nodig hebt. Psychisch herstel is een uiterst persoonlijk en individueel proces, waar – in onze  optiek – een strak geprotocolliseerde behandeling per definitie niet het gewenste resultaat oplevert. 

Natuurlijk wílt u niet in therapie…
U wilt ook niet naar de kaakchirurg. Maar als het dan tóch moet, dan wilt u liefst de kwaliteit van een specialist. Dan wilt u een psycholoog waar huisartsen en psychologen niet alleen naar doorverwijzen, maar waar ze zelf ook naar toe gaan als ze mentaal en emotioneel in de knoop zitten. Ook als u er een flink stuk voor moet rijden. En als u dan toch gekozen hebt om hulp te zoeken, dan wilt u ergens zijn waar het mooi is en fijn, waar u zich welkom, veilig en geborgen voelt. Op een mooie plek in de stilte van de natuur, ver weg van het lawaai en de drukte van de wereld en de waan van de dag. Waar u geen anoniem nummer bent op een maandenlange wachtlijst of een wandelende diagnose die in 8 sessies van 45 minuten onder een systeemplafond met TL-buizen door een standaard behandelprotocol wordt geduwd – liefst nog met een verplicht antidepressivum en/of kalmerende pilletjes. Dan wilt u zijn waar ruim de tijd voor u wordt genomen, waar het niet alleen maar gaat om verlichting van de symptomen, maar om grondig te zoeken naar oorzaken in de diepte van uw ziel en dusdoende een blijvend resultaat te bereiken: innerlijke rust, emotionele balans, authenticiteit, vrijheid en een sterk gevoel van zelfbeschikking. 

We zijn aangesloten bij de  Stichting Het Verdwenen Zelf, die zich inzet voor slachtoffers van psychische mishandeling, hetzij door een ouder, hetzij door een (ex)partner. 

Wij werken samen met u aan herstel van het psychische trauma dat u opliep door een ouder of partner met sterk egoïstische, ongevoelige, dominante trekken. Iemand die misbruik maakt van een fysiek, emotioneel of intellectueel overwicht, door geweld, macht of manipulatie. We delen onze kennis en ervaring met u, zodat u niet langer alleen staat in het gevecht met uw ex-partner en – waar nodig – hulpverlenende instanties. We helpen u psychisch te herstellen van de mentale en emotionele mishandeling door uw partner of ex-partner met sterk egocentrische en dominante trekken.

Onze oplossingen
Wij zijn dieptepsychologen, dus wij gaan niet uw symptomen dempen, maar samen met u gaan we op zoek naar de wortels van uw  probleem. Daartoe beschikken we over kennis en ervaring uit de klassieke psychoanalyse, actieve imaginatie, droomonderzoek, reichiaans ademwerk, schaduwwerk, zelfobservatie en meer. 

U krijgt niet één, maar twéé psychologen

U krijgt in onze praktijk begeleiding van ons allebei. U hebt dus twee therapeuten! Wij wonen samen in het huis bij de praktijk en we plannen én evalueren letterlijk iedere sessie met elkaar. We hebben dezelfde 5-jarige master-opleiding in de klassieke dieptepsychologie, maar we onze persoonlijkheden en vaardigheden verschillen zo van elkaar dat ze elkaar goed aanvullen. Jelmer is als analist en inspirator vooral gericht op herstel van de balans in uw mentale en spirituele aspecten, op analyse en inzicht. Mindfulness, schaduwwerk, cognitieve therapie en zingeving, filosofie, religie en spiritualiteit horen tot zijn terrein. Marieke is een healer van de gewonde ziel, ze werkt met u aan uw emotionele evenwicht. Ze verzacht en heelt oude pijn. Ze werkt onder meer met EMDR, actieve imaginatie, expressie, dromen en ademwerk. Omdat inzicht vaak veel sneller komt dan healing, hebt u per consult bij Jelmer mogelijk twee of drie sessies bij Marieke. U mag uiteraard ook een keuze voor een van beiden maken, maar veruit de meeste mensen ervaren hulp van twee elkaar aanvullende therapeuten als een groot voordeel en een luxe. 

Behandeling
Uw behandeling bestaat uit psychotherapeutische gesprekken en traumatherapie, onder meer door reichiaans ademwerk en bio-energetische oefeningen. U krijgt informatie over wat er met u aan de hand is: psycho-educatie, aangevuld met praktische handvatten. U leert de methodiek van ‘zelfobservatie‘: systematisch onderzoeken wat u denkt en wat u voelt en wat u doet. Als u gestresst bent, leren we u  ontspanningsoefeningen die u overal kunt toepassen en u krijgt methoden en oefeningen waarmee u zichzelf, buiten de consulten om, aan uw herstel en uw ontwikkeling kunt werken.

Natuurlijk, medicijnvrij psychisch herstel
Als u een beroep doet op onze hulp, kiest u voor een oplossing zonder kalmerende middelen, antidepressiva of antipsychotica. U wilt dan samen met ons werken aan de diepere oorzaken van uw klachten, eventueel ondersteund door natuurlijke middelen en beproefde psychotherapeutische methoden. Omdat onze methode hoort tot de zogenaamde ‘openleggende therapie’ kunnen we u alleen helpen als u tenminste 6 maanden vrij bent van antidepressiva, benzodiazepine of andere psyche-actieve medicatie (of een of andere ‘mind-altering drugs’). 

Integrale, ofwel holistische methode
Wij bieden een complete behandeling, dat wil zeggen, we werken gelijktijdig aan ‘de hele mens’:

  • Fysiek (voeding, beweging, ontspanning)
  • Emotioneel (uiten, verwerken, integreren)
  • Mentaal (inzicht, cognitie en controle)
  • Sociaal (communicatie, empathie en compassie)
  • Levensovertuiging (filosofie, mindfullness, zingeving, religie)
  • Psychologenpraktijk Het Vierde Pad heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.”