Professionele hulp van een man én een vrouw, elk met levenswijsheid, rijke relatie-ervaringen, opgeleid als dieptepsychologen – én… levenspartners!

Relatie herstellen, hervormen of verbreken…

Een relatieprobleem kan snel escaleren tot een relatiecrisis. Heftige emoties overspoelen verstandige gedachten van beiden en minimaliseren de kans op wijze beslissingen. Een neutrale derde partij kan in die omstandigheden uitkomst bieden, vooral als die partij levenswijsheid, persoonlijke relatie-ervaringen en een professionele opleiding in de dieptepsychologie inbrengt. En al helemaal als die derde partij een man én een vrouw zijn met dezelfde opleiding, die bovendien een liefdesrelatie met elkaar hebben…

Bij een crisis hoort een snelle interventie. Zoals bij een verkeersongeluk het traumateam op de eerste hulpafdeling paraat staat, zo kun je bij ons vrijwel altijd binnen drie dagen terecht – bij acute nood werken we ook buiten onze openingstijden om en kun je ’s avonds of zelfs in het weekend terecht.

Hele dag intern
Na succesvol ingrijpen van het trauma-team is het de beurt aan de professionals op de Intensive Care-afdeling. Onze Relatie-Intensive bestaat uit wekelijks, tweewekelijks of maandelijks een hele dag samen (als enigen) op ons terrein, met psychotherapeutische gesprekken en lichaamsgerichte (psycho-)traumatherapie. Op die dag zijn er – onder meer om redenen van privacy en discretie – geen andere cliënten, jullie hebben het terrein en onze expertise helemaal voor jezelf. Jullie krijgen de beschikking over onze meditatieruimte, een vrijstaande privé-ruimte met een houtkachel en lekkere luie stoelen. Er is daar ook wifi en een werkplek – als het echt nodig is om tussendoor nog iets te doen.

 

Als je de tot-over-de-oren-verliefdheid, de vurige romantiek en de stomende erotische passie van jullie eerste maanden terug willen vinden, dan moet je niet bij ons zijn. Want dat kán niet. En je zou het niet moeten willen.

Als je serieus wilt werken aan de volgende ontwikkelingsfase van je relatie – de volwassenheid – dan helpen we jullie graag.

Als je in alle eerlijkheid wilt onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om wat je aan geld en tijd en aandacht in de relatie hebt geïnvesteerd dan helpen we jullie graag…

Harmonieus en heftig
Wij hebben geen religieus of moreel vooringenomen standpunt over wat ‘Het Beste’ is: de relatie herstellen, een nieuwe vorm vinden of de relatie verbreken en ieder voor zich verder op het eigen levenspad. Het proces mag best harmonieus verlopen, maar we weten dat het – net als bij een bevalling – er ook heftig aan toe kan gaan. Da’s ook goed. Het is een intensief proces. Wij vertrouwen op het proces én op onze rijke ervaring in het vlot laten verlopen van dat proces.

Onbewuste krachten
Wij richten onze aandacht en interventies niet direct op de relatie – dat kan niet, want de relatie bestaat niet als zelfstandige entiteit. Het is geen ding en het is ook geen wezen. Het is een doorgaand interpersoonlijk proces, dat in de nauwe verbinding tussen twee mensen verloopt. Wij gaan er van uit dat het proces verstoord kan worden door onbewuste psychische factoren, zoals overtuigingen, oud zeer, verborgen verlangens, ongekende angsten, onrealistische verwachtingen, weggedrukte boosheid of teleurstelling en een geïdealiseerd romantisch of erotisch plaatje van De Liefde. En meer. Ieder mens heeft in zijn of haar leven psychische deuken opgelopen, die nu storend kunnen werken op de relatie. Als de vlam van de liefde fel brandt, zoals in de eerste jaren, dan gaan die onbewuste saboteurs in de vlammen op, maar als het vuur wat dooft, komt hun destructieve aard naar voren. Wij richten ons daarom juist op die verborgen, onbewuste verzetsgroepen in de psyche van de individuele partners. We werken dus meestal één op één en maar af en toe met z’n vieren. Het heeft geen enkele zin om communicatie-oefeningetjes te gaan doen als de onbewuste factoren niet in beeld zijn gebracht en uit de weg zijn geruimd.

Nazorg
Na de intensieve periode, waarin de tsunami van bittere emoties en harde woorden uitvloeit en terug naar de zee van het onbewuste stroomt, zetten we de begeleiding in een lagere frequentie voort, tot jullie weer verder kunnen – in welke vorm dan ook, dat is – vanzelfsprekend – helemaal aan jullie. Meestal blijft het contact met ons bestaan en komen stellen met enige regelmaat terug voor een relationele opfrisser.