De Schatkaart van de Ziel

Iedere vorm van therapie heeft een theoretische basis en een schematische weergave daarvan. Wij zijn geïnspireerd door de grote denkers en pioniers op het gebied van filosofie en psychodynamische werking van onze ziel, zoals Carl-Gustav Jung, Nietzsche, Fritz Perls, Roberto Assagioli, Ken Wilber en vele, vele anderen. De schematische weergave van natuurlijk psychisch herstel en persoonlijke ontwikkeling die wij op basis van al onze ervaringen hebben ontworpen (zoals hiernaast afgebeeld), hebben we genoemd: ‘De Schatkaart van de Ziel‘. Het is dus geen ‘zelfbedacht nieuw systeem’, maar een weergave in één beeld van meer dan 25 bestaande therapievormen en theorieën rond psychologie en persoonlijke ontwikkeling.

Wilskrachtig, liefdevol en oprecht
In de begeleiding die we op Het Vierde Pad bieden, gaan we uit van een harmonieuze ontwikkeling van lichaam, ziel en geest, ofwel waarneming, emotie en verstand ofwel doen, voelen en denken. Je moet succesvol kunnen functioneren in de wereld: sterk, liefdevol én verstandig. Het schema is een hulpmiddel waarmee we kunnen zien waar je loopt op Het Pad van je Leven en we koppelen daaraan de activiteit of therapeutische interventie die je verder helpt. We mikken op de meest effectieve actie op het juiste moment, steeds gericht op herstel van het innerlijk evenwicht en een gezonde interactie met de sociale omgeving.

De juiste interventie op het juiste moment
Interventies zijn bijvoorbeeld: dieptepsychologie op basis van Carl Jung’s visie en methode, traumatherapie, zelfobservatie, natuurbeleving, dagboekwerk, gezond eten, Schaduw-werk, meditatie, expressie-therapie en veel, veel meer. Het is onze kunst om de juiste methode of activiteit op het juiste moment bij de juiste persoon in te zetten. Want iedereen is anders… 

In onze ‘gereedschapskist voor therapeuten’ zitten (onder meer!):
Analytische therapie
Existentiële psychologie
Expressie
Ademwerk
Traumatherapie
‘Dagboeken’ (als werkwoord!)
EMDR

Meditatie
Mindfulness

Actieve imaginatie
Droomanalyse

… en meer