fbpx

Deze schematische voorstelling van onze methode, ‘Het Vierde Pad van Transformatie’, is een plattegrond en routebeschrijving van persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling

Het Vierde Pad van Transformatie

Theoretische onderbouwing

Iedere vorm van therapie heeft een theoretische basis en een schematische weergave daarvan. Wij zijn geïnspireerd door Carl Gustav Jung, Gurdjieff, Vladimir Stephanov, Osho, Freud, Ken Wilber, Assagioli en vele andere psychotherapeutische groten der aarde die ons voorgingen op het kronkelige pad van de collectief-menselijke ontwikkeling. Onze schematische weergave – de plattegrond – van die barre tocht, hebben we genoemd: ‘het Vierde Pad van Transformatie’ ofwel ‘het Pad van de Alchemist’. 

Drie klassieke paden

Er zijn in de traditiescholen drie klassieke paden die leiden naar de hoogste staten van bewustzijn. In die hoge staten kun je jezelf en de wereld om je heen ervaren als één. Dan vallen alle problemen weg en ben je in een staat van absolute gelukzaligheid. De drie paden zijn: het fysieke pad, het emotionele pad en het mentale pad. Op die paden wordt respectivelijk gewerkt met Kracht, Liefde of Waarheid. 

Pad van de Alchemist

Op alle drie die traditionele paden neemt de zoeker naar kracht, liefde, waarheid, geluk, succes, verlichting of eeuwig leven, afstand van de wereld. De magiër verstopt zich in een schemerige kelder achter een dikke houten deur, de monnik gaat in een klooster met een dikke muur er omheen en de yogi vestigt zich in een grot hoog in de bergen. De zoeker op Het Vierde Pad van Transformatie echter blijft in de wereld, verbonden met de mensen om zich heen. Dat is lastiger vanwege alle afleidingen en verleidingen, maar resulteert in een veel evenwichtiger manier van groeien. In onze praktijk krijgt dit principe vorm in de combinatie van gesprekstherapie, expressietherapie en personal training.

Hoogste ontwikkeling
Om het voor de duidelijkheid neer te zetten overdrijven we hier even: de doorgeschoten Magiër (Pad van de Kracht) heeft een enorm sterke wil, maar schiet in emotionele ontwikkeling te kort, de goede monnik (Pad van de Liefde) geeft zich gepassioneerd over aan de wil van een almachtige godheid, maar zijn wilskracht is klein (‘Niet mijn, maar Uw wil geschiede’). De perfectionistische yogi (Pad van de Waarheid) heeft vanuit zijn grot in de Himalaya helder inzicht of bewustzijn in hoe het is, maar mist de wil en de emotionele betrokkenheid om zich te verbinden met de noden van de mensen die nog in de illusie van samsara, het eeuwige rad van karma ronddraaien. De reiziger op het Vierde Pad die in zijn hoogste ontwikkeling is aangekomen, is mentaal geconcentreerd, emotioneel in balans, heeft een sterke wil en blijft steeds betrokken bij de mensen om zich heen.

Wilskrachtig, liefdevol en oprecht

In de therapie die we op Het Vierde Pad bieden, gaan we uit van die harmonieuze ontwikkeling. Je moet ‘gewoon mens’ blijven. Je moet kunnen functioneren in de wereld, sterk, liefdevol én verstandig. Het onderstaande schema is een hulpmiddel waarmee we kunnen zien waar je loopt op je Pad van het Leven en we kunnen daaaraan een juiste activiteit of interventie bepalen. De meest effectieve op precies het juiste moment. Steeds gericht op herstel van het innerlijk evenwicht en op het bereiken van hogere staten van Zijn.

De juiste interventie op het juiste moment

Coaching, training en therapie zijn dan: stijgen op die schaal van je fysieke, emotionele en mentale toestand. Daarvoor staan ons verschillende middelen ten dienste, variërend van dieptepsychologie, trainen met gewichten, traumatherapie, wandelen in de natuur, gezond eten, gesprekstherapeutisch Schaduw-werk, meditatie, expressietherapie en veel, veel meer. Het is de kunst om de juiste methode of activiteit op het juiste moment in te zetten. Die kunst beoefenen wij…