Net als heel veel andere alternatieve ofwel complementaire zorgverleners zijn wij door de VdtK online in de schandpaal gezet. Wij herkennen ons niet in de scherpe bewoordingen van de schrijvers. We betreuren de keuze van de vereniging om de mening van de schrijvers zonder hoor- en wederhoor te publiceren. Op de site van de VtdK is geen ruimte om te reageren, daarom doen wij dat hier. 

In een opinie-artikel op de site van de VtdK worden wij impliciet beticht van kwakzalverij. Wij claimen echter niet dat wij iemand kunnen genezen.

Wij verkopen geen bedenkelijke drankjes, poeders of pillen, wij voeren slechts helpende gesprekken. Zorg verlenen is fundamenteel iets anders dan genezen.

Wij worden impliciet beschuldigd van titelfraude, maar wij hebben de 5-jarige, door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen erkende HBO-deeltijdopleiding in de jungiaanse analytische therapie doorlopen en we hebben die afgerond met een erkende master, net als 40 andere in Nederland werkzame jungiaans analytische therapeuten.

Wij zijn aangesloten bij twee beroepsverenigingen en een klachtencommissie, die alle actief toezien op de kwaliteit van onze opleiding en dienstverlening.

Niet de VdtK, maar het Ministerie van Volksgezondheid is toezichthouder op zowel de reguliere als de complementaire zorgaanbieders, wij voldoen aan de regels die het Ministerie aan de complementaire zorgprofessionals stelt.