Wij zijn trots op onze mooie, goede en drukbezochte praktijk,
de Vereniging tegen de Kwakzalverij maakt op haar site ernstige bezwaren (die wij niet herkennen)

Wij zijn onaangenaam verrast door een opiniestuk van psychiater Michiel Hengeveld, die zijn mening over onze site ventileert op de site van de vereniging tegen de kwakzalverij. Sinds 1 maart 2024 staat op die website een opiniestuk  over ons en onze praktijk. Het is een zeer persoonlijke aanval op Marieke en mij als mens, waarbij we doelbewust in het meest kwade daglicht van ‘kwakzalverij’ en ‘fraude’ worden gesteld. Er is geen ‘hoor en wederhoor’ geweest, het stuk reflecteert slechts de meningen van de schrijvers.

Leest u hun mening gerust, maar weet dan wel dat de werkelijkheid echt heel anders is.

Veel van de beschuldigingen en insinuaties kunnen we wel naast ons neerleggen, maar we maken hier wel uitdrukkelijk bezwaar tegen de suggestie dat wij kwakzalvers of fraudeurs zouden zijn. Dat zijn wij absoluut niet. Wij doen geen enkele belofte over wonderbaarlijke genezing, we verkopen geen bedenkelijke middeltjes: we voeren vooral professionele, psychotherapeutische gesprekken en incidenteel een lichaamsgerichte sessie waar veruit de meeste van onze cliënten zich zeer tevreden over tonen. En net als overal in de complementaire wereld: wij verplichten niemand tot wat dan ook en vanzelfsprekend heeft elke cliënt alle vrijheid om meteen te stoppen en ergens anders hulp te zoeken. 

Wij hebben daadwerkelijk de HBO-opleiding die wij noemen op onze site gevolgd, het curriculum daarvan is gecontroleerd en erkend door het Ministerie van Onderwijs en we zijn aangesloten bij twee beroepsorganisaties (RBCZ én LVPW) die beide onze diplomeringen hebben gecontroleerd en die jaarlijks toezien op de kwaliteit van onze faciliteiten en onze dienstverlening. Wij zijn  aangesloten bij een klachtencommissie, die al meer dan 12 jaar geen enkele melding heeft ontvangen. De complementaire zorg staat onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Onder onze cliënten zijn letterlijk GGZ-psychologen, huisartsen, huisartsen en medewerkers uit academische ziekenhuizen, advocaten en hoogleraren en opvallend veel mensen die zelf in de reguliere zorg werken. Echt waar. 

Wij hebben een 5-jarige, door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen erkende HBO-deeltijdopleiding in de jungiaanse analytische therapie doorlopen.

Wij zijn aangesloten bij twee beroepsverenigingen, die actief toezien op de waarheid van onze opleidingen en de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wij voldoen gewoon aan de reguliere, wettelijke eisen van het Ministerie van Welzijn, Gezondheid en Sport, de overheidsinstantie die toeziet  op de diplomering en de kwaliteit van zorgaanbieders.