fbpx

Voor DGA, eigenaar, ZZP, CEO, MT en middenmanagement

(Nood) Zakelijk of (Zeer) Wenselijk

Onze praktijk biedt twee psychotherapeutische begeleidingspaden: in eerste instantie urgentie-trajecten waar een psychische crisissituatie werken zeer zwaar tot regelrecht onmogelijk maakt. Meestal worden die intensieve therapeutische interventies vanuit ‘de zaak’ betaald: het bedrijf heeft zowel een organisatorisch als financieel belang bij een vlotte en blijvende(!) terugkeer op de werkplek.

Daarnaast laten we ook wat ruimte in onze agenda voor persoonlijke psychotherapeutische begeleiding, in minder dringende omstandigheden, waar de emotionele en mentale staat weliswaar een storende, maar (nog) niet stagnerende uitwerking heeft op het dagelijks leven en het werkvermogen. De frequentie van de consulten ligt daarbij lager. Sommige mensen investeren hier zelf in hun geestelijke gezondheid, maar ook hier dragen werkgevers vaak hun monetaire steentje bij, vanwege het preventieve effect van onze therapie.


Het is uitdrukkelijk NIET onze bedoeling dat je snel weer de oude wordt.
We werken samen met jou juist aan een sterk verbeterde nieuwe!!!

 

(Nood) Zakelijk: urgent, acuut, crisis

Dit is onze ’taxi-baan’ of ‘priority lane’: vanwege het meervoudige belang voor de onderneming/werkgever, maken we extra tijd en ruimte voor ons intensieve begeleidingstraject, zodat het proces sneller en tóch grondig verloopt. Een afgerond proces brengt je lichamelijk herstel, innerlijke rust,  emotioneel en mentaal evenwicht en een vlotte, blijvende en energieke terugkeer op de werkvloer. Plezier, creativiteit en werklust keren terug en je leven krijgt weer kleur…

 • Intake binnen een week na goedkeuring van onze offerte.
 • Eén factuur, gericht aan ‘de zaak’.
 • Elke week een consult is mogelijk.
 • Een consult duurt 1,5 uur
 • Twaalf consulten vooruit agenderen, zoveel mogelijk op een vaste dag en tijd.
 • Bij crisis is (incidenteel) een avondconsult mogelijk.
 • Bij crisis is (incidenteel) een consult op vrijdag mogelijk.

 

(Zeer) Wenselijk: zéker nodig, maar niet per se dringend of spoedeisend; er is tijd…

Voor de minder prangende omstandigheden bieden we een rustiger, minder intensief traject, met langere intervallen tussen de consulten. Herstel zal daardoor weliswaar wat meer tijd en geduld vragen, maar het uiteindelijke resultaat zal niet onderdoen voor het intensievere begeleidingspad: rust, stabiliteit, energie en levensvreugde.

 • Direct op de wachtlijst (gemiddeld 5-8 weken).
 • Streven naar consulten om de twee á drie (soms vier) weken.
 • Volgende afspraak plannen aan het einde van het consult.
 • Een consult duurt 1,5 uur
 • Ons honorarium bij elk consult voldoen (dus niet ‘alles ineens’).
 • Consulten op ma. di. wo. en do., tussen 9 en 16.30u.