fbpx

Onze visie op hoe een kantoortuin er hoort uit te zien…

Burn out & reïntegratie

Uitgevallen medewerkers kosten veel geld. Loondoorbetaling, kosten van de bedrijfsarts, salaris van een vervanger en de honoraria van reïntegratiebedrijven. Iedere maand eerdere terugkeer scheelt letterlijk duizenden euro’s en uitgerekend psychisch verzuim kan héél lang duren: een onderzoek van ArboNed gaf een gemiddelde van 9 maanden aan. Maar het kan beslist sneller.

Voor een organisatie is het funest als een collega thuis op de bank gaat zitten. Dat begint onder het mom van ‘even je rust nemen’, maar ontaardt al snel in heilloze passiviteit. Van stil op de bank zitten werd nog nooit iemand beter. Rust is goed, maar afwachten helpt niks. Daarom biedt Psychologenpraktijk ‘Het Vierde Pad’ een beproefd en intensief programma dat helemaal is afgestemd op de snelle terugkeer van de uitgevallen docent. Net als al onze cliënten krijgen ze een geïntegreerde coaching/therapie op de vijf belangrijkste gebieden: fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal en zingeving, maar speciaal gerelateerd aan de interactie tussen karakter en de situatie op de werkvloer.

Grondig beter en tóch vlot terug op het werk!
We weten natuurlijk heel goed dat er dagen zullen zijn waarop de uitgevallen collega heel snel moe is. Dan is rust geboden. Overvragen bij burn out is faliekant fout, maar onderspanning helpt ook niet. Het gaat om de juiste balans. Alles op z’n tijd. We wisselen inspanning en ontspanning af. Praten en expressie. Bewegen en eten. Een compleet, holistisch programma. Het gaat om de juiste balans tussen denken, voelen en doen. Dat werkt het best…

Herstel én preventie
In onze begeleiding voeren we een tweesporenbeleid: tegelijkertijd herstel van de psychische onbalans én preventie van herhaling. Herstel kan vrij snel gaan, maar als een fundamentele karaktertrek mede aan de basis van de uitval ligt, is meer nodig. Daar onderscheidt de dieptepsychologie zich van de cognitief-gedragsmatige therapie (die wij overigens ook toepassen). Wij zoeken met de werknemer in de diepte van de psyche naar wortel van het probleem.

Het grootste risico? Te vlug terug!
Het grootste risico? Paradoxaal genoeg: voortijdige terugkeer op het werk! Een eerste burn-out duurt gemiddeld rond 5 maanden, maar wie dan binnen 3 tot 6 maanden opnieuw uitvalt, maakt vaak de twee jaar vol die de Verbeterde Wet Poortwachter voorschrijft. Vaak is dan alleen outplacement nog de oplossing, want een andere, vergelijkbare baan binnen de organisatie is in de praktijk niet altijd voorhanden. Maar wat is voortijdige terugkeer? Twee maanden? Vijf maanden? Nee. Het is niet de tijdfactor. Het gaat om de feitelijke veranderingen in ófwel de werktaak, ófwel in de werknemer. Wij denken mee in de eerste, maar wij werken hard aan het herstel van de mentale en emotionele stabiliteit van de werknemer.