fbpx

De mens is een sociaal-spiritueel wezen dat optimaal tot expressie komt in een sociale context – de Liefde geneest.

Wat betekent ‘Koinos Therapeia’?

Koinos Therapeia is grieks en in het betekenisveld liggen onder meer ‘helend gezelschap’ of ‘de gemeenschap geneest’, maar ook ‘gewoon aandacht/zorg van het collectief’.

Psychisch probleem

In ons mens- en wereldbeeld heeft een psychisch probleem maar zelden een lichamelijke oorzaak. Geen onbewezen ‘stofjestekort’ dat met een verslavend chemisch pilletje moet worden opgelost.

Sociaal-spiritueel wezen

Nee: een mens is een sociaal-spiritueel wezen, met een lichaam, emoties en gedachten, die optimaal functioneert in een sociaal netwerk. Nu dat zo duidelijk wegvalt in de westerse, anglo-amerikaanse en geïndividualiseerde maatschappij, waar normaal intermenselijk contact wegvalt en vervangen wordt door de ‘social’ media, komen steeds meer mensen in psychische nood.

Liefde, inspiratie, geloof, ideaal

In onze visie valt de voeding weg, de inspiratie die uitgaat van andere mensen, van een geloof in een ideaal, van kunst en natuur. En van de aandacht en de zorg van mensen om je heen die van je houden of om je geven.

De Helende Kring van Koinos

Die kring, dat vangnet, wil Koinos Therapeia zijn en helpen vormen. Geen pillen. Geen elektroshocks. Maar aandacht en zorg voor de fysieke, emotionele, mentale, sociale én spirituele aspecten van het mens-zijn. Dat helpt. Dat geneest. Dat maakt heel.

Samen dragen

Onze filosofie krijgt letterlijk vorm in de Helende Kring: een groep mensen die we helpen vormen rond een jong mens in zielscrisis. Geen gesloten afdeling en de isoleercel, maar liefdevolle aandacht en zorg van familie en vrienden. Liefde geneest… Deze groep mensen blijven dichtbij, fysiek en emotioneel, in de eerste weken van de begeleiding in de privékliniek in Veenendaal. Niemand is persoonlijk verantwoordelijk, maar met elkaar dragen we de jonge man of vrouw door de moeilijke tijd. Als de rust en het evenwicht terugkeren, kan de Kring geleidelijk weer oplossen.

De helende gemeenschap groeit

De helende gemeenschap is ook letterlijk de groeiende groep therapeuten die rond de privékliniek aan het groeien is. Iedere niet-regulier werkende therapeut die zich in onze filosofie herkent en daaraan wil bijdragen, is in beginsel welkom en mag deel worden van de Kring. Zo wordt de Kring, de Koinos, steeds groter en kunnen we steeds meer jonge mensen een ander pad bieden dan slaappillen, elektroshock en isoleercellen…