fbpx

Sterke en gezonde olifanten vormen een beschermende kring om een gewond of kwetsbaar lid van de (familie)groep

Wat is ‘Koinos Therapeia’?

Koinos Therapeia is een woord uit het klassieke grieks en in het betekenisveld liggen onder meer ‘helend gezelschap’ of ‘de gemeenschap geneest’, maar ook ‘gewoon aandacht/zorg van het collectief’. Wij, Jelmer en Marieke, werken vanuit de overkoepelende filosofie van de Helende Gemeenschap. ‘Het Vierde Pad’ is het model, de methodiek en de basis van onze begeleidingsprogramma’s, ‘Koinos Therapeia’ is zowel het doel als het middel. 

Psychisch probleem

In ons mens- en wereldbeeld heeft een emotioneel-mentaal-sociaal-spiritueel probleem maar heel zelden een zuiver lichamelijke oorzaak. Geen onbewezen ‘stofjestekort’ dat met een verslavend chemisch pilletje moet worden opgelost. In veruit de meeste gevallen is er geen enkel lichamelijke test of fysiek bewijs voor psychiatrische stoornissen – het zijn niet meer dan clusters van elkaar overlappende symptomen. Stoornissen worden bedacht door psychiaters door handopsteken en stemmen!

Sociaal-spiritueel wezen

Nee: een mens is een sociaal-spiritueel wezen, met een lichaam, emoties en gedachten, die optimaal functioneert in een sociaal netwerk. Nu dat zo duidelijk wegvalt in de westerse, anglo-amerikaanse en geïndividualiseerde maatschappij, waar normaal intermenselijk contact wegvalt en vervangen wordt door de ‘social’ media, komen steeds meer mensen in psychische nood.

Liefde, inspiratie, geloof, ideaal

In onze visie valt daarmee de voeding voor de innerlijke mens weg, de inspiratie die uitgaat van andere mensen, van een geloof in een ideaal, van kunst en natuur. Van religie – voor wie dat kiest te geloven. En van de aandacht en de zorg van mensen om je heen die van je houden of om je geven.

De Helende Kring

Die helende kring, dat vangnet van liefdevolle mensen, wil Het Vierde Pad helpen vormen. Geen pillen. Geen elektroshocks. Aandacht en zorg voor de fysieke, emotionele, mentale, sociale én spirituele aspecten van het mens-zijn. Dát helpt. Dát geneest. Dát maakt heel.

Samen dragen

Onze Koinos-filosofie krijgt daardwerkelijk vorm in de Helende Kring: een groep mensen die we helpen vormen rond een mens in een emotioneel-mentale crisis. Geen gesloten afdeling en de isoleercel, maar liefdevolle aandacht en zorg van familie en vrienden. Liefde geneest… Deze groep mensen blijft dichtbij – fysiek en emotioneel – in de eerste weken van de begeleiding bij Het Vierde Pad in Veenendaal. Niemand is individueel, dus persoonlijk, verantwoordelijk, maar met elkaar dragen we iemand door de moeilijke tijd. Als de rust en het evenwicht terugkeren, gaat iemand steeds meer op eigen benen staan en kan de Kring geleidelijk weer oplossen.

De helende gemeenschap groeit

De helende gemeenschap is ook letterlijk de groeiende groep therapeuten die rond de psychologenpraktijk Het Vierde Pad aan het groeien is. Iedere niet-regulier werkende therapeut die zich in onze filosofie herkent en daaraan wil bijdragen, is in beginsel welkom en mag deel worden van de Kring. Zo wordt de Kring, de Koinos, steeds groter en kunnen we steeds meer jonge mensen een ander – Vierde – Pad bieden dan slaappillen, elektroshock en isoleercellen…