Stichting SchaduwKracht is een expertisecentrum waar hulpverleners en psychisch getraumatiseerde cliënten/patiënten, informatie vinden over natuurlijk psychisch herstel van psychische wonden, die werden opgelopen in de relatie met een emotioneel en mentaal beschadigende ouder of partner. Het brandpunt van aandacht ligt daarbij in de ontwikkeling en promotie van kennis en vaardigheden rond de klassieke dieptepsychologie, gecombineerd met de lichaamsgerichte ademtherapie. 

De naam ‘SchaduwKracht’
In het psychologisch model van dieptepsycholoog Carl Gustav Jung nemen de zogenaamde archetypen een centrale plaats in. Archetypen zijn daarbij als het ware psychische organen die in ieder mens aanwezig zijn. Net als de milt zijn wij ons over het algemeen van de aanwezigheid en de werkzaamheid totaal niet bewust. Tot die psychische structuren hoort bijvoorbeeld het welbekende Ego. Twee andere zijn ‘De Persona’ en ‘De Schaduw’. In De Schaduw liggen verdrongen aspecten van onze persoonlijkheid en een bijzonder belangrijk (en groot) deel van de therapie richt zich op het bevrijden van die verdrongen delen, waaronder sterke emoties – zoals bijvoorbeeld boosheid. Bij het vrijmaken komt veel energie vrij – dus kracht. In de relatie met een psychisch giftige ouder of partner verdringen mensen juist heel belangrijke persoonlijkheidsaspecten, zoals wilskracht, zelfwaardering en een sterke eigen mening. SchaduwKracht verwijst dus naar het (her)ontdekken en vrijmaken van kracht die veel te lang werd onderdrukt en gevangen werd gehouden in De Schaduw…

Hulp aan wie getraumatiseerd is
Stichting SchaduwKracht biedt informatie en inspiratie aan mensen die emotioneel en mentaal uit balans zijn geraakt (= getraumatiseerd) in de relatie met een psychisch toxische ouder of partner. Onder ’toxisch’ verstaan wij hier: sterk egocentrisch, zeer dominant en manipulatief, strikt controlerend en hard bestraffend, nauwelijks empathisch en onvoorspelbare, sterk wisselende stemmingen. In psychiatrische termen gesteld: een ouder of partner met ‘cluster B’-of ‘DarkTriad’-gedrag ofwel sterke borderline/narcistische/antisociale/theatrale persoonlijkheidskenmerken. SchaduwKracht denkt echter niet in deze – in de regulier GGZ-instituten juist algemeen gangbare – DSM-diagnoses. Wij hebben een andere visie op persoonlijkheidskenmerken, zowel in de toxische ouder of partner als in degene die daaronder heeft geleden. Onze manier van begeleiden naar psychisch herstel blijft weg uit stigmatiserende en levenslang geldige diagnoses, wij propageren juist een model dat de mogelijkheid tot verandering en groei open laat.

Opleiding voor hulpverleners, therapeuten en psychologen
Stichting SchaduwKracht verspreidt kennis en opleiding in openleggende therapievormen die je cliënten helpen te herstellen van de psychische verwondingen die je opliep in het contact met je giftige ouder of partner. Daarbij ligt het brandpunt van de aandacht vooral in klassiek-dieptepsychologische therapievormen, omdat die zich specifiek richten op ‘individuatie’: de (her)ontdekking en gezonde ontwikkeling van zelfrespect, authenticiteit en autonomie. In een relatie met een toxische ouder of partner verdwijnen altijd de eigen mening, het vertrouwen in eigen intuïtie, de eigen wil en het zelfrespect – om van zelfliefde maar helemaal niet te spreken… Klassiek-dieptepsychologische therapie herstelt die verloren kenmerken van eigenheid en zelfstandigheid.