fbpx

Individueel opleidingstraject
Bij een klassieke therapievorm hoort een klassieke opleidingsvorm: het gildesysteem. Een theorie uit je hoofd leren kan best in een klaslokaal  en online. Dat zien we dus ook steeds meer gebeuren. Bij vaardigheden aanleren ligt kan dat niet. En al helemaal niet bij interpersoonlijke vaardigheden. Psychotherapie in het algemeen, maar dieptepsychologie in het bijzonder, is een dialectisch proces: de tweespraak tussen hulpvrager/patiënt en hulpverlener/therapeut is de basis voor het trauma-helende proces.

Empatisch vermogen
Bij onderzoek bleek dat het effectieve element in elke vorm van psychotherapie de kwaliteit van de relatie te zijn.  Het empathisch vermogen van de therapeut speelt daarin een essentiële rol. Empathie voelen wordt gemakkelijker wanneer men een situatie of een gevoel uit eigen ervaring kent. De SchaduwKracht-opleiding is daarom een ervaringsgerichte opleiding: je gaat zelf door het proces dat je later je cliënten gaat ‘aandoen’. Want net als bij de tandarts: genezen is niet alléén maar fijn…

Inhoud en duur van de opleiding
De opleiding bestaat uit een stevig theoretisch kader, gebaseerd op een selectie van de klassiek-dieptepsychologische teksten. De theorie van Jung en Reich, die geïnspireerde werden door Freud en Nietzsche lopen paralel aan een persoonlijk leertherapie-traject. Je ervaart dan aan den lijve hoe de interventies hun uitwerking hebben. Je zult eerst zelf moeten afdalen in de krachten van je ziel, waar de Schaduw zich verscholen houdt. Door zelf die tocht herhaaldelijk te maken, leer je de weg in die duistere contreien van de menselijke ziel, waardoor je later de ervaren gids kan zijn die anderen veilig door het moeilijk begaanbare terrein van hún ziel kan leiden. Het opleidingstraject vraagt twaalf maanden tot 18 maanden (je bepaalt zelf je tempo en je ambitieniveau), waarin tenminste twintig leertherapeutische consulten zijn opgenomen. Daarnaast is er thuiswerk, onder meer fragmenten uit boeken, er zijn verwerkingsopdrachten en natuurlijk speelt droomanalyse een centrale rol.