Soms is het woord ‘scheiding’ al eens gevallen…

RelatieRescue

Jullie relatie gaat niet goed – misschien zelfs ronduit slecht. Soms valt al het woord ‘scheiding’. Toch willen jullie allebei (nog) niet opgeven, maar een alles-of-niets-poging doen om jullie relatie te redden. Misschien in het belang van jullie kinderen?

RelatieRescue is een serie gezamenlijke én individuele sessies, gericht op samen verder als het kan. Als in de loop van de tijd blijkt dat dat toch niet haalbaar is, richt de begeleiding zich op een harmonieuze afronding.

Iedere sessie wordt helemaal begeleid door ons beiden, Jelmer en Marieke. We werken vanuit diverse therapeutische invalshoeken en verschillende coachingsoefeningen. Tussen de gezamenlijke sessies door (die eerst wekelijks en als het wat beter gaat om de twee weken plaatsvinden) zijn ook individuele sessies vaak wenselijk en dus ook mogelijk.

Honorarium:
ons honorarium is 247,30/uur
een gezamenlijke sessie, met twee therapeuten, duurt 1,5 to 2 uur en kost €370,95 incl. btw.
een individuele sessie duurt 1 – 1,5u  en kost €123,65 per uur.

Vergoeding / belastingaftrek
Relatietherapie wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Als u echter zelfstandig ondernemer bent, zijn kosten voor coaching/training volledig aftrekbaar (btw en inkomstenbelasting) van de belasting waardoor u dus ongeveer de helft van de kosten terugkrijgt via uw belastingaangifte.