fbpx

Klik in de tekst op ‘One Day’ om 3.000 ‘christenen, joden en moslims’ te horen zingen over ons uiteindelijke doel: met elkaar leven in vrede…

We staan bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als ‘Koinos Therapeia VOF’. Onze psychologenpraktijk ‘Het Vierde Pad’ en het ‘Nederlands Instituut voor Natuurlijk Psychisch Herstel’ zijn twee van onze activiteiten. 

Koinos‘ is latijn voor een woordveld met daarin onder meer ‘gemeenschap’, ‘groep’, ‘kring’ en ‘het collectief’. ‘Therapeia’ verwijst naar ‘zorg’, ‘aandacht’, ‘genezing’ en ‘heling’. Zo vatten wij de naam Koinos Therapeia op als: ‘het collectief geneest’ of ‘helende gemeenschap’, ‘helende kring’ of ‘healing community’.

Ons ideaal
Ons ideaal is te bouwen aan een groep mensen die met elkaar samenwerken aan elkaar helen. Wij geloven vast dat het de hartverbinding tussen mensen is die helend werkt. Verbinding geneest. Waar compassie is, ontstaat onverdeelde aandacht en liefdevolle zorg voor elkaar. Wij geloven – nee: wéten – dat die intermenselijke factoren absolute voorwaarde zijn in een voorspoedig én diepgaand psychisch herstelproces. Als in de ideale wereld meer en meer mensen hun zelfbelang aan de kant kunnen zetten en werkelijke aandacht en zorg geven aan de mensen om hen heen, komt wereldvrede een flinke stap dichterbij. Luister hier naar One day… waarin op 14 februari (de Dag van de Liefde!) 3.000 ‘joden, moslims en christenen’ in Haifa (Israël) samen kwamen om met elkaar te zingen voor de vrede. Ook dát is helen – op grote schaal!

De Helende Kring
Een van de instrumenten in onze therapeutische toolbox is ‘De Helende Kring’. Als iemand door een intens psychologisch proces gaat, kan dat diepe gevoelens van angst, leegte, somberte en hopeloosheid meebrengen. Of de emotionele en mentale binding met de omgeving vervaagt en lost op. Dan kan iemands leven gevaar lopen. Dan is intensieve hulp nodig. Wij bouwen dan, samen met de twee of drie meest nabije mensen van degene die door de crisis is, een Helende Kring, een groep mensen die een kleine of grote bijdrage levert aan de veiligheid en het herstel van degene in proces. Deze methode is gebaseerd op de Finse methode ‘Open Dialogue’, die na 25 jaar wetenschappelijk onderzoek veel effectiever blijkt dan verdoven met pillen en opnemen in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.

Zo groeien we…
Onze gemeenschap groeit – individuele coaches, trainers en therapeuten die denken langs vergelijkbare lijnen als de onze weten ons te vinden (of wij zoeken ze op) en we verbinden ons graag met kleinschalige ‘off the grit’-organisaties met overeenkomstige denkbeelden en werkwijzen. Zo groeien we. Zo helen we. Elkaar. En de wereld…