fbpx
Jelmer van Nimwegen, MSc, psycholoog

Jelmer van Nimwegen, MSc, psycholoog

Meer en meer meesterschap over je eigen leven is het doel. Meester worden over je gedachten, je emoties en je daden. Op ieder moment van de dag bewust zijn van wat er in je om gaat, weten wat je wilt en jezelf zodanig meester zijn, dat je jezelf kunt laten doen wat nodig of juist is. 

Jelmer van Nimwegen MSc

Directeur van Psychologenpraktijk Het Vierde Pad
Oprichter-directeur van Stichting AntidepressivaVrij Nederland (sinds 2002)
Docent ‘dieptepsychologische interventies’ op het Jungiaans Instituut, postacademische (Master)opleiding voor jungiaans analytische dieptepsychologen in Nederland.
Schrijver van ‘De Alchemie van Coaching, Training & Therapie’. ‘

“Er gaat veel goed in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg, maar er gaat ook wel heel veel heel erg fout. Ik ben al jaren bezorgd over de voorschrijdende pathologisering (alles wat afwijkt van een verzonnen norm voor ‘normaal’ wordt een ziekte genoemd) en medicalisering (alle symptomen van alle ziekten moeten worden weggeduwd met een pilletje). Van 2002 tot op de dag van vandaag heb ik mensen geholpen om van antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen (de benzodiazepinen) en antipsychotica af te helpen. Ik heb daartoe de Stichting AntidepressivaVrij Nederland opgericht.

6-jarige masteropleiding in de dieptepsychologie

Ik heb heel veel verschillende opleidingen en trainingen gevolgd, waaronder uiteindelijk de 6-jarige masteropleiding tot jungiaans analytisch dieptepsycholoog. Dieptepsychologie is een van de belangrijke pijlers waarop onze psychotherapeutische begeleiding rust. Dieptepsychologie graaft heel diep naar de werkelijke oorzaken van een psychisch probleem, maar mikt ook hoog, op hoogste potentie in de persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling van een mens. Ik gaf als docent ‘Dieptepsychologische Interventies’ les aan het Jungiaans Instituut, de postacademische opleiding voor dieptepschychologen van de toekomst. 

Harmonieuze ontwikkeling

Ik geloof dat de psyche van de mens tot veel meer in staat is dan waar we nu over kunnen beschikken. Persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei zijn methoden om die onbekende vermogens te ontdekken en bevrijden. Mijn coaching, training en therapie zijn daarop gericht.

Ik geloof dat in ieder mens Kracht, Liefde en Waarheid sturend aanwezig zijn. Als die ongelijkwaardig ontwikkeld zijn (en dat is bijna bij iedereen het geval) kunnen fysieke, emotionele en/of mentale problemen ontstaan.

Ik geloof in een harmonieuze ontwikkeling van lichaam, ziel en geest, van gelijkwaardige aandacht voor de fysieke, emotionele, mentale, sociale én spirituele aspecten van je menszijn.  

Ik geloof dat je crisis een normaal-menselijke staat van zijn is. Ik zie een crisis als een lastige, maar noodzakelijke fase in een ondoorgrondelijk ontwikkelingsproces dat je doorloopt.

Goede therapie versnelt je groeiproces, het kanaliseert en verdiept, zodat je niet alleen maar ‘weer helemaal de Oude’ wordt, maar juist ‘de Nieuwe’. Een nieuwe, verbeterde versie van jezelf, dichter bij wie je in wezen bent. Onafhankelijk en vrij, maar toch deel van het collectief – de maatschappij, het geheel. Het Vierde Pad (het systeem én onze praktijk) zijn voor mij en jou de gids op je pad naar vrijheid.”