Jelmer van Nimwegen, MSc, psycholoog

Jelmer van Nimwegen, MSc, psycholoog

Jelmer van Nimwegen, MSc

Voor mij is de psyche (vroeger zeiden we ‘ziel’) een innerlijk belevingsgebied zonder grenzen, waar een mens zijn of haar leven lang een avontuurlijke ontdekkingsreiziger zijn kan. In mijn ervaring is er niets spannender, zinvoller en dieper dan het ontdekken van mijn ziel en geest.

Bewustwording is de rode draad van mijn leven, ‘ken u zelve’ luidt de Oud-Griekse aansporing.  Ik ben er diep van overtuigd  dat de mensheid er in veel opzichten aanmerkelijk beter aan toe zou zijn, als meer mensen toegang zouden hebben tot hogere bewustzijnsstaten. Inzicht in de Waarheid (of in elk geval eerst ‘jouw waarheid’) is daarin de eerste stap. Als Waarheid liefdevol wordt onderzocht, waar je waarheid met compassie aan het licht komt, ontstaat Wijsheid. Dat is mijn hoogste streven, dat zoek ik in elk gesprek in onze praktijk. Dat maakt dieptepsycholoog zijn zo enorm vervullend. 

Authentiek en autonoom zijn
Klassiek-d
ieptepsychologische psychotherapie is een grondige en beproefde manier om je authenticiteit te vinden en tot expressie te brengen. Dat is de betekenis van ‘worden die je bent’. Het brengt geen tijdelijke opluchting, maar levert juist een blijvende verandering ten goede. Met klassieke psychotherapie verspil je niet je tijd, geld en energie aan het heilloos en eindeloos bevechten van psychische klachten, want dat zijn ‘alleen maar’ de symptomen aan de oppervlakte. Samen met jou richt ik me juist op de diepere oorzaken van je emotionele en mentale onbalans, die ook je lichamelijke welzijn kan verstoren. We gaan samen graven naar de wortels van je probleem. Daar houd ik van. Met ‘Het Vierde Pad’ kies je niet voor halve maatregelen, maar voor ‘goed en grondig’! 

Heldere analyse en doeltreffende strategie
Ik help je graag met het analytische aspect van therapie. In de evaluaties blijkt dat ik snel tot de kern van het probleem kom. To te point dus. En door eigen ervaring – en heel, heel veel gesprekken – ken ik effectieve methoden om de emotioneel/mentale knoop te ontwarren. Of door te hakken – da’s soms wel zo handig en veel sneller. Waar Marieke zich richt op de Ziel, op het gevoel, de emoties en op de innerlijke beelden, ligt het brandpunt van mijn aandacht vooral op de Geest: het mentale, het filosofische en het zingevende – het spirituele zo je wilt. Waar oud zeer en verdrongen emoties de voortgang van je levensreis kunnen afremmen of zelfs blokkeren, staat het ontbreken van een inspirerende visie op een zinvol leven gelijk aan het ontbreken van een reisdoel. Het resultaat is overigens gelijk: de beweging valt stil, je leven gaat ‘on hold’ en gaat nergens meer heen. Ik vind het altijd weer een voorrecht om er getuige van te zijn hoe onze therapievorm helpt om je ballast los te laten, je kracht te hervinden, je doelen in beeld te krijgen en je weer helemaal tot leven te zien komen! 

Verkort curriculum vitae
Directeur van Psychologenpraktijk ‘Het Vierde Pad’.
Schrijver van ‘De Alchemie van Coaching, Training & Therapie’ (bestellen).
Bestuursvoorzitter van de Stichting ‘Het Verdwenen Zelf’.
Oprichter-directeur van Stichting AntidepressivaVrij Nederland.
Docent ‘dieptepsychologische interventies’ op het Jungiaans Instituut Nijmegen, de postacademische HBO-opleiding voor jungiaans analytische dieptepsychologen in Nederland.
Docent dieptepsychologie ‘Individuatie en Persoonlijkheid’ aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht.
Docent dieptepsychologie en psychotrauma door psychisch geweld aan de Sociale Academie Utrecht.