fbpx
Jelmer van Nimwegen, MSc, psycholoog

Jelmer van Nimwegen, MSc, psycholoog

Jelmer van Nimwegen, MSc

Verkort curriculum vitae
Directeur van Psychologenpraktijk Het Vierde Pad.
Oprichter-directeur van Stichting AntidepressivaVrij Nederland (2002-2021).
Oprichter-directeur van het Nederlands Instituut voor Natuurlijk Psychisch Herstel.
Docent ‘dieptepsychologische interventies’ op het Jungiaans Instituut Nijmegen, de postacademische HBO-opleiding voor jungiaans analytische dieptepsychologen in Nederland.
Docent dieptepsychologie ‘Individuatie en Persoonlijkheid’ aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht.
Schrijver van ‘De Alchemie van Coaching, Training & Therapie’ (->bestellen).

“Ik ben al jaren bezorgd over de voortschrijdende pathologisering en medicalisering. Dat betekent respectievelijk: “alles wat afwijkt van een verzonnen norm voor ‘normaal’ wordt tot een psychische ziekte gebombardeerd” en “alle symptomen van alle psychische ziekten moeten worden onderdrukt door een chemische pil”). Van februari 2001 tot augustus 2021 heb ik mensen geholpen bij de afbouw van antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen (de benzodiazepinen) en antipsychotica. Ik heb daartoe de Stichting AntidepressivaVrij Nederland opgericht. Omdat er inmiddels veel meer hulpverlening op gang is gekomen, heeft de stichting zich in augustus 2021 feestelijk opgeheven: mijn voortrekkersrol was (gelukkig!) uitgespeeld.

6-jarige masteropleiding in de dieptepsychologie

Ik heb heel veel verschillende opleidingen en trainingen gevolgd, waaronder uiteindelijk de 6-jarige masteropleiding tot jungiaans analytisch dieptepsycholoog. Dieptepsychologie is een van de belangrijke pijlers waarop onze psychotherapeutische begeleiding rust. Dieptepsychologie graaft heel diep naar de werkelijke oorzaken van een psychisch probleem, maar mikt ook hoog, op hoogste potentie in de persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling van een mens. 

Harmonieuze ontwikkeling

Ik geloof…
– dat de psyche van de mens tot veel meer in staat is dan waar we nu over kunnen beschikken. Persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei zijn methoden om die onbekende vermogens te ontdekken en bevrijden. Mijn coaching, training en therapie zijn daarop gericht.

– dat in ieder mens Kracht, Liefde en Waarheid sturend aanwezig zijn. Als die ongelijkwaardig ontwikkeld zijn (en dat is bijna bij iedereen het geval) kunnen fysieke, emotionele en/of mentale problemen ontstaan.

– in een harmonieuze ontwikkeling van lichaam, ziel en geest, van gelijkwaardige aandacht voor de fysieke, emotionele, mentale, sociale én spirituele aspecten van je menszijn.  

– dat je crisis een normaal-menselijke staat van zijn is. Ik zie een crisis als een lastige, maar noodzakelijke fase in een ondoorgrondelijk ontwikkelingsproces dat je doorloopt.

– goede therapie je groeiproces versnelt, het kanaliseert en verdiept, zodat je niet alleen maar ‘weer helemaal de Oude’ wordt, maar juist ‘helemaal de Nieuwe’. Een nieuwe, verbeterde versie van jezelf, dichter bij wie je in wezen bent. Onafhankelijk en vrij, maar toch deel van het collectief – de maatschappij, het geheel. Het Vierde Pad (het systeem én onze praktijk) zijn voor mij en jou de gids op je pad naar vrijheid.”