fbpx

directeur en psycholoog Jelmer van Nimwegen MSc

‘Niets menselijks is mij vreemd’ is mijn credo. In ons diepste wezen zijn we allemaal gelijk. Iedereen wordt geboren met aanleg voor álle emoties, gedachten, gedragingen, verlangens, geloven en idealen die binnen het menselijk bereik liggen.  

Jelmer van Nimwegen MSc

Directeur van Psychologenpraktijk Het Vierde Pad
Oprichter-directeur van Stichting AntidepressivaVrij Nederland (sinds 2002)
Docent ‘dieptepsychologische interventies’ op het Jungiaans Instituut, de enige postacademische (Master)opleiding voor jungiaans analytische dieptepsychologen in Nederland).
Schrijver van ‘De Alchemie van Coaching, training & Therapie’.

“Er gaat veel goed in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg, maar er gaat ook wel heel veel heel erg fout. Ik ben al jaren bezorgd over de voorschrijdende pathologisering (alles wat afwijkt wordt een ‘ziekte’ genoemd) en medicalisering (alle symptomen van ziekten moeten worden weggeduwd met een pilletje) van mensen in een psychische crisis. Van 2002 tot op de dag van vangdaag heb ik mensen geholpen om van antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen (de benzodiazepinen) en antipsychotica af te helpen. Ik heb daartoe de Stichting Antidepressivavrij Nederland opgericht.

6-jarige masteropleiding in de dieptepsychologie

Ik heb heel veel verschillende opleidingen en trainingen gevolgd, waaronder uiteindelijk de 6-jarige masteropleiding tot jungiaans analytisch dieptepsycholoog. Dieptepsychologie is een van de belangrijke pijlers waarop onze psychotherapeutische begeleiding rust. Dieptepsychologie graaft tegelijk heel diep naar de werkelijke oorzaken van een psychisch probleem, maar mikt ook hoog, op hoogste potentie in de persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling van een mens. Ik geef nu als docent ‘Dieptepsychologische Interventies’ les aan het Jungiaans Instituut, de postacademische opleiding voor dieptepschychologen van de toekomst – dus in de kennis, techniek en het gevoel die nodig zijn voor een goed en professioneel therapeutisch gesprek.

Harmonieuze ontwikkeling

Ik geloof dat de psyche van de mens tot veel meer in staat is dan waar we nu over kunnen beschikken. Persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei zijn methoden om die onbekende vermogens te ontdekken en bevrijden. Mijn coaching, training en therapie zijn daarop gericht, en heeft de sterkste vorm gevonden in de ‘Zoete Inval’-programma’s 

Ik geloof dat in ieder mens Kracht, Liefde en Waarheid sturend aanwezig zijn. Als die ongelijkwaardig ontwikkeld zijn (en dat is bijna bij iedereen het geval) kunnen fysieke, emotionele en/of mentale problemen ontstaan.

Ik geloof in een harmonieuze ontwikkeling van lichaam, ziel en geest, van gelijkwaardige aandacht voor de fysieke, emotionele, mentale, sociale én spirituele aspecten van je menszijn.  

Ik geloof dat je crisis een normaal-menselijke staat van zijn is. Ik zie een crisis als een lastige, maar noodzakelijke fase in een ondoorgrondelijk ontwikkelingsproces dat je doorloopt.

Goede therapie versnelt je groeiproces, het kanaliseert en verdiept, zodat je niet alleen maar ‘weer helemaal de Oude’ wordt, maar juist ‘de Nieuwe’. Een nieuwe versie van jezelf, maar dan dichter bij wie je in wezen bent. Onafhankelijk en vrij, maar toch deel van het collectief – de maatschappij, het geheel. Het Vierde Pad (het systeem én onze praktijk) zijn voor mij en jou de gids op je pad naar vrijheid.”