Je hebt niet één, maar twee psychologen – min of meer om en om, afhankelijk van wat je nodig hebt.

Wij hebben geen standaard behandelprotocol – iedere situatie is anders, ieder mens is uniek.

Je krijgt geen diagnose – we geloven niet in stigmatiserende hokjes.

Een consult duurt anderhalf uur – echte diepgang kost tijd.

We plannen twee sessies per maand  – frequent genoeg om de vaart in het proces te houden, met voldoende rust er tussen voor heilzame integratie.

In de afgelopen jaren bleek dat gemiddeld 10 tot 15 consulten (in ongeveer een half jaar) voldoende waren om weer verder te kunnen, ook als eerdere therapeutische trajecten zonder of met te weinig resultaat waren doorlopen.