fbpx

Persoonlijke groei wordt door medewerkers ervaren als incentive – ze komen hogerop en dat is ook goed voor het bedrijf…

Coaching van medewerkers

Medewerkers in een leidinggevende positie of medewerkers die regelmatig direct contact maken met klanten of opdrachtgevers hebben baat bij regelmatige reflectie op hun handelen. Effectieve communicatie is pure psychologie. Maar ook na een professionele of persoonlijke crisis, al dan niet met ziekmelding en/of reïntegratietraject, is preventie van terugval essentieel. De mens is een gewoontedier en we vallen snel terug in oude patronen – ook (en misschien zelfs juist) als die niet effectief of schadelijk is…

Maatwerk
Uiteraard is ieder coachingstraject anders, zowel qua inhoudelijk als de vorm. Elke week? Om de maand? Alles is mogelijk. Ook hier is de combinatie met de expressieve benadering mogelijk. Ook onze personal trainer in onze gym kan in het traject worden betrokken.

Coaching als incentive
Coaching wordt door veel medewerkers ervaren als een incentive in de vorm van ‘persoonlijke groei’. Onderzoek toont aan dat het gemiddeld direct na loonsverhoging komt, maar voor veel mensen is de kans om te groeien als mens van groter belang dan iets meer geld aan het einde van de maand. Vanzelfsprekend heeft het bedrijf baat bij meer emotioneel evenwichtige en gemotiveerde medewerkers, dus iedereen wint!