fbpx

Alle tijd om eens rustig te spreken over je leven en je dood…

Jij weet wanneer je dood zult gaan
Anders dan de meeste mannen en vrouwen weet jij nu ongeveer wanneer je zult sterven.

Mogelijk heb je bewust besloten tot een zelfgekozen dood, maar misschien brengt een terminale ziekte je tegen je wil elke dag een beetje dichter bij het moment van afscheid. Of wellicht ben je ‘gewoon’ heel oud en weet je dat de dagen van je leven geteld zijn?

Om wat voor redenen dan ook: je leven staat momenteel in het teken van de dood.
Ik (Jelmer) wens je van harte toe dat je empathische mensen om je heen hebt waarmee je kunt praten, die ruimte hebben voor de emoties en gedachten die je soms overspoelen.

Maar zelfs als dat zo is, dan nog kan het zijn dat je het fijn zou vinden om eens met iemand te praten die wat verder van je af staat.
Iemand waarbij je kunt spreken over levenservaringen die je nooit iemand hebt verteld. De geheimen van je innerlijke leven – beschaamd verborgen of moedig gedragen. Leg ze af, biecht ze op, leeg je rugzak, om verlicht en verlost verder te gaan.

Je hart luchten – de loutering
Om je hart te luchten, schoon schip te maken, om in het reine te komen met je geweten.
Om woorden te geven aan wat alle jaren ongezegd bleef, aan je angst en je machteloze woede – zonder dat je daarmee de mensen waarvan je houdt zult belasten. Zonder hun beeld van jou te verstoren, zonder ze ongerust te maken.

Vrijuit spreken, geen blad voor de mond. Met iemand met ruime levenservaring, die niet oordeelt, maar naar je luistert en doorvraagt waar de meeste mensen gaan adviseren of troosten. Of oordelen en schrikken.Praten met iemand die niet vanuit een bepaalde religieuze levensovertuiging kritisch of bezorgd naar je kijkt, maar ook niet fundamentalistisch atheïstisch is. Die door eigen ervaring heel veel kennis heeft van de verschillende collectief-culturele visies op leven en sterven – van protestant tot Russisch-orthodox, van taoïsme tot zen-boeddhisme en van hindoeïsme tot soefisme. De jungiaanse therapievorm biedt bedding aan heel veel verschillende opvattingen en belevingen – zonder oordeel. Dat loutert je, reinigt en verlicht je.

Haardvuur, koffie, wijn of armagnac…
De gesprekken zijn geen therapie in de zin van ‘zorgen dat je weer verder kunt met je leven’. Daarom is de vorm ook anders. De gesprekken vinden plaats aan het einde van de dag of in de avond. Er is geen eindtijd, een gesprek duurt zolang het duurt – net als het leven zelf. We praten ongestoord in mijn rustige ‘herenkamer’ in ons  rijksmonumentale pand of bij de brandende kachel in onze stilste ruimte buiten het huis, bij – als je daar prijs op stelt – een espresso met oude calvados, een glas zeer goede wijn, stokoude whisky of een fluweelzachte armagnac. Wat jij wilt – wie zal het je nog verbieden? In de zomer hebben we verschillende zonnige of juist schaduwrijke plekken in onze tuin, waar we niet worden onderbroken.

Soms zijn twee of drie gesprekken al genoeg, soms zeven. En soms meer. Wie zal bepalen wanneer het genoeg is? Meestal wijst het zichzelf. En soms bepaalt de Dood wanneer wij uitgesproken zijn… (waarbij het niet eens vaststaat over wiens dood dat dan gaat…).

Funeraire redevoering
Als je wilt kunnen we toewerken naar een funeraire redevoering – door mij uitgesproken op je uitvaart. Als er geen pastoor, dominee, rabbi, imam, priester of andere geestelijke voorganger aanwezig is, kan een begrafenis diepgang missen. Ik zal dan je visie op het leven, je boodschap en je missie voor je verwoorden. Dan krijgt je afscheid het hogere niveau en de klasse die passen bij jou en je manier van leven – en sterven…

Kom eens praten.
Al is het maar één keer.

*  In eerste aanleg zijn de gesprekken rond ‘Bewust en gerust sterven’ de specialisatie van mij, Jelmer. Het komt echter regelmatig voor dat er zaken aan de orde komen waarvoor de expertise van Marieke uitkomst kan bieden. Of er zijn aspecten van je leven die je toch liever met een vrouw wilt bespreken. Dat kan, uiteraard. Marieke en ik overleggen intensief en we werken complementair – ook in dit emotioneel gevoelige gebied.