fbpx

We bieden in onze praktijk vooral hulp aan mensen die al één of meer hulpverleners hebben geraadpleegd, maar daarmee toch niet voldoende progressie hebben ervaren. Onze werkwijze is anders, want meer van hetzelfde zou alleen maar tot meer van dezelfde resultaten leiden.

Als wij na het intake-consult concluderen dat de aard en de intensiteit van uw klachten binnen onze competentie valt, committeren wij ons aan uw proces. Daarmee nemen wij niet de verantwoordelijkheid over – dat kan per definitie niet: het is úw leven tenslotte – maar wij nemen ons dan voor om alles in het werk te stellen om u verder te helpen op uw pad naar herstel. U ‘koopt’ bij ons dus geen consult-uren, maar wekelijkse begeleiding bij uw hersteltraject.

We staan dan op een driesprong, met drie mogelijke trajecten die elk een half jaar duren.

 • Regulier & Grondig  (13 consulten + online suggesties + incidenteel e-mail)
  Na de intake is er om de week een consult van 1,5 uur. Na 8 consulten gaat de frequentie naar eens per 3 weken en na 1o consulten naar eens per maand. Samen 26 weken – een half jaar.Naast de individuele gesprekken krijgt u toegang tot specifieke pagina’s op onze website, waar u algemene theoretische ondersteuning en inspiratie vindt, die aansluit op waar u mee bezig bent. U treft daar ook algemene suggesties voor oefening aan – dat is overigens géén huiswerk!!!
  .
  6 maanden therapie, investering: €4.320,31 (220/u ; 720 per maand) 
  .
 • Grondig & Intensief (21 consulten + persoonlijke online suggesties + e-mailen + Whatsapp)
  Na de intake is er wekelijks een consult van 1,5 uur (bij lichaamsgerichte therapie is wat extra tijd soms nodig). Na 3 maanden gaat de frequentie naar eens per 2 weken en na 4 maanden naar eens per 3 weken en dan naar eens per maand. Samen 32 weken. Naast de individuele gesprekken krijgt u toegang tot specifieke pagina’s op onze website, waar u theoretische ondersteuning en inspiratie vindt, die aansluit op waar u mee bezig bent. U treft daar ook suggesties voor oefening aan – géén huiswerk!!! U kunt ons gedurende het half jaar van onze begeleiding ook tussen consulten door per mail of per WhatsApp vragen voorleggen.
  .
  6 maanden therapie, investering: €7.424,53 (235/u ; 1200/mnd)
  .
 • Crisisbegeleiding (32 consulten + persoonlijke online suggesties, mailen, appen en incidenteel bellen)
  Na de intake kunt u wekelijks twee keer bij ons terecht voor een consult van 1,5 uur (bij lichaamsgerichte therapie is extra tijd soms nodig). Na drie maanden gaat de frequentie naar eens per week en na 6 maanden naar twee keer per maand. U kunt ons dan mailen, appen of – in dringende situaties – bellen.
  .
  6 maanden therapie, investering: €12.218,81 (254/u ; 2.000 per maand) 

Veruit de meeste mensen zijn na een half jaar zo veel beter dat ze verder kunnen met hun leven of genoeg hebben aan de begeleiding van een regulier psycholoog of een coach. Natuurlijk staat het u vrij om met ons te overleggen over een minder intensief vervolgtraject.