Een helder antwoord op je vraag:

Ben ik gék aan het worden?

In je relatie ben je steeds meer gaan twijfelen aan jezelf. Zó vaak al bleek je alles helemaal bij het verkeerde eind te hebben. Zo vaak zag je het het falikant verkeerd. Althans: dat werd je verteld – door de narcistische persoon in je leven. Hoe vaak heb je je al verbaasd afgevraagd ‘ben ik nou gék…???’.

Nee. Je bent niet gek: je wordt gek gemáákt. Wat in jou is gebeurd, is geen proces waarbij er in je psyche  iets fout ging, wat ziekmakend je ziel en je geest doorwoekerde, tot het ook naar buiten kwam. Het is andersom. Het kwam van buiten. Je twijfelde vroeger niet vaker of meer aan jezelf dan de meeste andere mensen, maar die twijfel werd in jou gezaaid. Door de narcist in je leven. 

Iedereen maakt z’n eigen waarheid. Jij. Ik. De narcist. Het verschil is, dat jij en ik ons kunnen verplaatsten in de ander waardoor we gebeurtenissen in een ander perspectief kunnen plaatsen. Zo kunnen we onszelf door de ogen van de ander zien en ontdekken ‘oj… ik heb het fout, ik heb het verkeerd gedaan, dit is mijn fout’. Dat is een onmogelijkheid voor de ware narcist. Er is maar één perspectief, er is maar één waarheid: zijn visie, zijn ervaring, zijn beleving, zijn waarheid. Als dat niet overeeenkomt met jouw perceptie, móet jij het fout hebben. Dus jij raakt in de war. Want jij bent – anders dan de narcist – wel in staat om je eigen waarnemingen te betwijfelen…

Als zijn beleving loodrecht staat op de jouwe (wat heel goed kan in een normale relatie), zal de narcist jouw perceptie als ‘onzin’ kwalificeren. Je ziet ’t verkeerd. Zo ís het niet. De mogelijkheid dat jíj gelijk hebt of dat er twee percepties naast elkaar kunnen bestaan, is er niet. Er is in de beleving van de  narcist maar één waarheid. De zijne. En wat er ook gebeurt: hij kan het niet fout hebben, want dat zou betekenen dat het zorgvuldig gecultiveerde zelfbeeld van perfectie aan gruzelementen zou vallen. Dat geeft voor de narcist het gevoel alsof hij wordt ontmaskerd. Dat voelt als sterven – en dat is niet overdreven! Voor de narcist hangt z’n leven er van af, want de illusie is alles wat hij heeft. Neem hem die af, of doe een poging daartoe, en je krijgt een duivel tegenover je.

Dus nee, je bent niet gek. En als je op tijd afstand neemt van de narcist in je leven, wórdt je het ook niet…